Meny

Svenska kyrkans unga

Svenska Kyrkans Unga i Täby har c:a 500 medlemmar. SKU arrangerar läger, cafékvällar, ungdomsmässor med mera.

SKU i Täby har 500 medlemmar och är därmed Sveriges största lokalavdelning.

Varje torsdag är det café SKUffét i Tibble kyrkas cafeteria. Det håller på mellan 18.30 och 21.00, med paus för ungdomsmässa klockan 19.

På adressen www.skutaby.org finns information om vad du som är ung kan göra i Täby.

Julia Malmberg är ordförande i SKU Täby. Du når henne på 070-843 00 11 eller e-post: styrelsen@skutaby.org