Foto: Christina Dagberger

Tibble kyrka

Glaskyrkan intill Täby centrum. Är också ett församlingscentrum där barn och vuxna i alla åldrar träffas.

Tibble är ursprungligen namnet på den by, som åtminstone sedan 400 talet har funnits på den plats där kyrkan nu är belägen. "Thik-Böle" betyder "den tättbefolkade byn". Det var emellertid först efter andra världskriget som Tibble verkligen kom att leva upp till namnet. Då växte Täby Centrum upp på området med flerfamiljshus, köpcentrum, skolor, sjukhus och bibliotek.

Täby medeltida kyrka kom att ligga långt ifrån det nya centrumet. Därför beslutade församlingen att bygga en ny centralt belägen kyrka.
Ett danskt arkitektlag, tillsammans med konstnärerna Mogens Jorgensen och Gudrun Stenberg, vann första pris i en arkitekttävling, men de fyra arkitekterna lämnade uppdraget innan bygget hade påbörjats. Det blev i stället arkitekten Göran Kjessler som tillsammans med konstnärerna fick leda arbetet.

Tibble kyrka ligger på fjärde våningen i ett församlingscentrum med plats för pastorsexpedition, församlingsverksamhet, kapell och hobbylokaler. Kyrkorummet är rektangulärt och domineras av de enorma glasmosaikväggarna, som upptar en yta av 950 kvadratmeter och är gjorda av Mogens Jörgensen. Han har inspirerats av Johannes uppenbarelse och särskilt av Johannes vision av det nya Jerusalem. Vid den sydvästra väggen står ett tre meter högt furuträkors av bildhuggaren Gudrun Stenberg.

Så här beskriver Jorgensen sambandet mellan kyrkans arkitektur och glasutsmyckning: "Här i Tibble kyrka där en bildhuggare är kyrkans arkitekt, känns utsmyckningen som organiskt vuxen in i och samman med arkitekturen. På ett nutida sätt har bildhuggaren gjort det, som de gamla gjorde, nämligen att ge utsmyckningen den arkitektoniska ram, som på samma gång har en självständig visuell kvalitet och förmedlar utsmyckningens budskap". Altaret, dopfunten, bänkarna och predikstolen är ritade av Göran Kjessler.

Invigd: 1978
Arkitekt: Göran Kjessler och konstnärerna Mogens Jørgensen och Gudrun Stenberg Sevärdheter: 950 kvadratmeter glasmosaik av Mogens Jørgensen
Orgel: Frederiksborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark, 1977, 39 stämmor
Adress: Attundavägen 3, Täby

Texten är hämtad ur Kyrkguiden - vägledning till kyrkorna i Stockholms Stift

Hitta till Tibble kyrka

Tibble kyrka
Attundavägen 3,
intill Täby centrum
Postadr: Box 208, 183 23 TÄBY
Tel. 08-580 035 00 (växel)
Tel. 08-580 035 80 (vaktmästare)

Karta >>

Kontakt

Tibble kyrka har öppet vardagar kl. 9.00-16.00.

Det är också öppet i samband med gudstjänster.

Kvällstid är det ofta aktiviteter i Tibble församlingsbyggnad.

Deltagarantal i kyrkor och samlingssalar

Med reservation för ev. ändringar.

Den 30/9 2021 lyfts pandemirestriktioner (efter besked från Folkhälsomyndigheten) gällande deltagarantal i kyrkorna. En återgång sker till normala förhållanden enligt uppgifter nedan. Vänligen observera att S:t Olofs kyrka och Gribbylunds kapell dock har ett maxantal på 25 personer.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar ryms högst 160 personer. Eventuellt ytterligare 25 personer på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 25 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 25 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 25 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 25 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten kan användas med eller utan religiösa symboler. I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.

Uppgifterna gäller för närvarande 30/9-31/12 2021, med reservation för ev. ändringar.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

Vänligen observera att nedanstående uppgifter är allmänna siffror, som inte gäller för närvarande, med anledning av restriktioner kring covid-19.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 40 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 40 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.