Några barn i mjukiskläder leker med bilar på golvet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pedagoger

Konfirmation, barnverksamhet, läger och kurser i kristen tro: Här finns kontaktuppgifter till församlingens pedagoger, som har många arbetsfält med lärandet i centrum.

Församlingspedagogen har lärandet i centrum, mitt bland barn, unga och vuxna.  Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till arbetsuppgifterna. I Täby församling finns en omfattande konfirmandverksamhet, barnen har en självklar plats och vuxna samlas bland annat till samtal kring Frälsarkransen.