Godly Play i Mariakyrkan, Skogås 
Godly Play är en metod för berättande av bibliska berättelser som i första hand vänder sig till barn i åldrarna fyra till tio år. Metoden grundar sig i Montessoripedagogik och baseras på lek i olika nivåer. Det finns tre olika berättelsearter: liknelser, heliga berättelser och liturgiska berättelser. Med hjälp av de liturgiska berättelserna lär sig barnen om dop, nattvard, advent med mera. Metoden följer en given mall vilket gör att den är lätt att lära in.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pedagoger

Konfirmation, barnverksamhet, läger och kurser i kristen tro: Här finns kontaktuppgifter till församlingens pedagoger, som har många arbetsfält med lärandet i centrum.

Församlingspedagogen har lärandet i centrum, mitt bland barn, unga och vuxna.  Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till arbetsuppgifterna. I Täby församling finns en omfattande konfirmandverksamhet, barnen har en självklar plats och vuxna samlas bland annat till samtal kring Frälsarkransen.