Foto: Alex & Martin/IKON

Konserter, körsång och Körskolan

Musiken har en viktig plats i Täby församling. Kyrkorna fylls regelbundet av musik och sång i olika genrer och format.