Foto: Alex & Martin/IKON

Konserter körsång och Körskolan

Musiken har en viktig plats i Täby församling. Kyrkorna fylls regelbundet av musik och sång i olika genrer och format. Att sjunga i kör är för många en stor källa till glädje.

Varje år sjunger runt 100 000 personer i Svenska kyrkans mer än 6 000 körer över hela landet. Upplev glädjen i att sjunga tillsammans du med! Täby församling erbjuder körer med olika inriktningar och nivåer för alla åldrar.

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvaliteten och utvecklingsarbetet.

Körskolan

Flickor och pojkar från förskoleklass är varmt välkomna till Körskolan i Tibble kyrkas lokaler.

Körsång för unga

För dig som är ung, cirka 12-25 år, och vill satsa lite extra på din sång.

Körsång för vuxna

Att sjunga i kör är så mycket mer än att bara sjunga. Det är glädje, gemenskap, nya vänner, musikupplevelser, avkoppling, stimulans, trygghet, utmaningar, inspiration, läkedom - ja, en del av livet!

Musiker

Musiken berikar gudstjänsten och som kyrkomusiker har man även möjlighet att undervisa, utforma konserter och arbeta med körer, både för barn, unga och vuxna. Här finns kontaktuppgifter till musiker.

Konserter

Program för musikevenemang och konserter i Täby församlings kyrkor.