Foto: Christina Dagberger

Gravskötsel och blomplantering

Gravrättsinnehavare som själv inte har möjlighet att ta hand om graven, kan beställa gravskötsel på kyrkogårdsförvaltningen

Varning – ”Erbjudande om gravskötsel och gravstenstvätt”.

 

Det har innan årsskiftet skickats ut ett erbjudande om gravskötsel från ett oberoende företag. Det står naturligtvis var och en fritt att ta ställning till erbjudandet, men observera att det inte kommer från Täby församling! (Ni ska alltså inte betala två fakturor).

Det avtal ni har med Täby församlings kyrkogårdsförvaltning har alltså inte med detta erbjudande att göra. Fakturan från oss brukar skickas ut i början av januari och känns igen på församlingens brevhuvud.

För ytterligare frågor, varmt välkommen att kontakta Täby kyrkogårdsförvaltning

Tel: 08-580 035 50

tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Har man inte möjlighet att själv sköta detta, kan kyrkogårdsförvaltningen göra det mot en avgift. Det finns möjlighet att beställa plantering av blommor efter säsong.

Det går utmärkt att plantera ett- och fleråriga blommor och växter. Växterna får dock inte bli högre än 80 cm och måste rymmas inom planteringsrutan. Eftersom andra regler gällt tidigare så finns det fortfarande gravar som har kvar planteringar som inte håller dessa mått.

Andra föremål

Det är inte tillåtet att placera soffor, bänkar och dylikt vid gravplatsen. Snittblommor och kransar får läggas på gravplatsen. Konstgjorda växter bör undvikas. Vaser finns att låna vid de olika gravkvarteren. Tänk på att föremål av glas, keramik och metall kan skada personal och fordon.

Gravlyktor och ljushållare får under tiden 1 oktober – 1 maj placeras på enskild gravplats. Senast 1 maj ska de tas bort av gravrättsinnehavaren. 

Beställ gravskötsel

Du som vill beställa gravskötsel och blommor gör det lättast digitalt genom att besöka www.svenskagravar.se. Välj Täby församling och följ instruktionerna för beställning. 

Ett annat alternativ är att manuellt fylla i blanketter för anmälan om gravskötsel och blomplantering, som finns här nedan för nedladdning. Blanketten skickas in till kyrkogårdsförvaltningen.

Skötsel- och perennpaket

Varmt välkommen att beställa det treåriga skötsel- och perennpaket med start våren 2023. Priset för det treåriga skötsel- och perennpaket är 2 900 kr
I paketet ingår: Perenner utvalda av förvaltningens trädgårdsmästare, planteras i juni månad det första året.
Lökväxter till våren, de syns det andra och tredje året.
En liten granrisrosett och två gravljus till Allhelgonahelgen, under avtalstiden.
Skötsel av gravplatsens planteringsruta, under avtalstiden.
Egen gravlykta, vinterdekoration och blommor i vas får placeras på graven, däremot kan inga andra växter planteras ihop med detta paket. Detta paket måste beställas senast 15 april för att kunna påbörjas samma år.

Växterna på bilden är exempel på perenner som kan ingå i ovanstående paket..

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se