Foto: Christina Dagberger

Gravskötsel och blomplantering

Gravrättsinnehavare som själv inte har möjlighet att ta hand om graven, kan beställa gravskötsel på kyrkogårdsförvaltningen

Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Har man inte möjlighet att själv sköta detta, kan kyrkogårdsförvaltningen göra det mot en avgift. Det finns möjlighet att beställa plantering av blommor efter säsong.

Det går utmärkt att plantera ett- och fleråriga blommor och växter. Växterna får dock inte bli högre än 80 cm och måste rymmas inom planteringsrutan. Eftersom andra regler gällt tidigare så finns det fortfarande gravar som har kvar planteringar som inte håller dessa mått.

Andra föremål

Det är inte tillåtet att placera soffor, bänkar och dylikt vid gravplatsen. Snittblommor och kransar får läggas på gravplatsen. Konstgjorda växter bör undvikas. Vaser finns att låna vid de olika gravkvarteren. Tänk på att föremål av glas, keramik och metall kan skada personal och fordon.

Gravlyktor och ljushållare får under tiden 1 oktober – 1 maj placeras på enskild gravplats. Senast 1 maj ska de tas bort av gravrättsinnehavaren. 

Blankett för gravskötsel (se nedan)

Blanketter för anmälan om gravskötsel och blomplantering finns här nedan för nedladdning. Fyll sedan i blanketten och skicka in den till kyrkogårdsförvaltningen.

Perennpaket för 2021

Perennpaket för år 2021 måste beställas senast den 15 april för att kunna börja gälla under 2021. 

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
e-post