Foto: Johannes Frandsen/IKON

Körsång för vuxna

Att sjunga i kör är så mycket mer än att bara sjunga. Det är glädje, gemenskap, nya vänner, musikupplevelser, avkoppling, stimulans, trygghet, utmaningar, inspiration, läkedom - ja, en del av livet!

Att sjunga i kör är så mycket mer än att bara sjunga.

Vad är det som gör att så många människor viker en kväll i veckan för att komma till kyrkan? Jo, det är för att få sjunga tillsammans, glädjen i att få musicera, kärleken till musiken och umgänget med vänner.

Täby församlings körer sjunger i gudstjänster, gör musikgudstjänster och konserter. Körens utveckling och gemenskap förstärks genom körinternat och resor. Ibland gör vi större verk, då alla körerna sjunger tillsammans.

Täby församlings körer välkomnar nya medlemmar. Kontakta gärna körledaren för att få hjälp med att hitta den kör som passar dig bäst när det gäller sångerfarenhet, ålder och musiksmak.

Kontakta körerna i Täby församling

Chorus Pictor

Blandad kör i Täby kyrka. 
Körvana erfordras
Repeterar torsdagar kl. 19.00-21.30 i Tibble kyrka.
Erika Alfredsson Bohlin
08-580 036 37 

Tibble kyrkokör 

Tisdagar kl. 19.30-21.30, Tibble kyrka.
Körledare: Roland Möhle

 

Täby Gospel i Tibble kyrka

Ledare: Lasse Axelsson och Samuel Westman. 
070-856 14 07

 

Tibble vokalensemble

En liten kör med hög ambitionsnivå. Kören gestaltar både gudstjänster och medverkar i konserter.Kören repeterar i regel på onsdagkvällar i Tibble.
God körvana krävs. Kontakta körledare Roland Möhle för provsjungning.
Körledare: Roland Möhle

 

Gribbylunds Kapellsångare

Torsdagar 19.00-21.30
Viss körvana krävs. Repeterar i Lindgården, Täby kyrkby.
Körledare: Jani Kenttälä
Tel. 08-580 036 38

 

Kom och sjung-kören

Sju onsdagkvällar och medverkan i en gudstjänst i S:t Olofs kyrka två gånger per termin. Välkommen att vara med, gammal som ung, nybörjare som körveteran.
Körledare: Anette Ek
Tel. 08-580 036 44

 

Collegium Cantorum

S:t Olofs kyrka
Tisdagar kl. 13-15
Körledare: Kristina Holm
Tel. 073-685 50 86  

 

Finska kyrkokören

Tibble kyrka, kapellet
Tisdagar 12.30-14 
Körledare: Jani Kenttälä
Tel. 08-580 036 38

Förfrågningar angående musik

Har du ett erbjudande om musikaliska insatser i våra kyrkor eller förfrågningar om körframträdanden? Vänligen mejla i så fall ditt erbjudande till församlingens kontaktperson för förfrågningar gällande musik, Roland Möhle.

Erika Alfredsson Bohlin

Erika Alfredsson Bohlin

Täby församling

Musiker

Roland Möhle

Roland Möhle

Täby församling

Musiker

Jani  Kenttälä

Jani Kenttälä

Täby församling

Musiker

Anette Ek

Anette Ek

Täby församling

Musiker