Konfirmation

Foto: Magnus Aronson/IKON

Diskussioner, aktiviteter, läger och prat om livets stora frågor.

Konfirmationen - En upptäcktsresa!

Konfirmandtiden är inte bara läger, nya vänner och presenter – utan mycket mer!

Att vara konfirmand är självklart olika för alla, men det ger dig chans att upptäcka saker du kanske inte riktigt har haft tid eller utrymme för. Under konfirmandtiden får du genom diskussioner, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror.

Det finns både höst-till-vårkonfirmation och sommarläger. Läger arrangeras i Åre, på Gotland, i Taizé i Frankrike och på församlingens egen gård Karlberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor

Vi svarar gärna på frågor och lyssnar på funderingar kring innehållet i våra olika konfirmationsalternativ.
Kontaktpersoner:
Ulf Wennerberg
Tel: 08-580 036 54
Agneta Jonsson 
Tel: 08-580 036 58
Skicka ett mail

All information om kö, byte av grupp, lägerinformation, m.m. besvaras av Ulf Wennerberg, 580 036 54.

Har du behov av särskilt stöd eller har du någon form av funktionsnedsättning? Vi har goda erfarenheter av att arbeta med ungdomar med funktionsnedsättning, men Högalids församling  arrangerar även Gålölägret på Ansgarsgården utanför Flen. Gålölägret välkomnar dig som går i grundskola, resursskola eller särskola. Kontakta oss i Täby församling för samtal om bästa alternativet för dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//