Hyr en lokal

Inom Täby församling finns lokaler och samlingsrum som passar perfekt för möten, kurser, repetitioner och andra sammankomster.

Hyr en lokal

I församlingens kyrkor och kapell, samt i aktivitetshuset Lindgården i Täby kyrkby finns trevliga och ändamålsenliga lokaler att hyra. 

Föreningar, företag, kommun och andra intresserade är välkomna att ta en kontakt. Prioriterade veksamheter är församlingsverksamheter som dopkaffen, begravningskaffen eller repetitioner. Vanligtvis kan lokalerna inte användas för privata tillställningar.

En förteckning över lokalerna samt priser finns i kontrakten längre ned på denna sida.

Ring först till receptionen för att få reda på om lokalerna är lediga och för mer information
Telefontid vardagar kl. 10.00-15.00 (lunch 12–13)
tel. 08-580 035 00
bokning.taby@svenskakyrkan.se

Efter denna kontakt kan avtalet skickas in underskrivet via e-post inscannat eller per brev.

Kontrakt med lokalförteckning och prislistor
I kontrakten nedan finns mer detaljerad information kring uthyrning. Vänligen observera de olika priskategorierna, där till exempel ideella föreningar har ett lägre pris. Läs noga igenom avtalen. 

Mindre eller större lokaler och samlingsrum samt konferensanläggning

Kyrkor och kapell inom Täby har sällskapsrum och andra lokaler i olika storlekar som kan användas för till exempel studier eller möten. Lokalerna passar för från en enskild person till större sällskap och konferenser. 

Kursgården Karlberg, som är belägen på Väddö, rymmer stora sällskap. Där finns rum för övernattning vid till exempel konferenser och då erbjuds även helpension.

AV-utrustning och möblering

Fast AV-utrustning finns att tillgå i sällskapsrummet, studierummet, biblioteket och Täbysalen i Tibble kyrka: Projektor, duk, TV/ datorskärm. Till övriga lokaler kan utrusning beställas, vilket behöver ske i samband med bokning.

Lunch eller fika

I Tibble kyrka finns möjlighet att beställa förtäring till samtliga lokaler i byggnaden.  Beställningen sker via husmor, 08-580 035 33, men måste även skrivas in i själva uthyrningskontraktet.

Lokaluthyrning under längre tidsperioder

Offert kan begäras från församlingen via receptionen.

Telefontiden är vardagar kl. 10.00-15.00 (lunch 12–13)
tel. 08-580 035 00
bokning.taby@svenskakyrkan.se

Vänligen observera att lokalerna släpps för bokning två gånger per år

Lokaler för september-december innevarande år släpps den 15 april.
Lokaler för januari-augusti nästkommande år släpps den 15 oktober.

Hur många får plats i kyrkor och samlingslokaler?

Vänligen observera att nedanstående uppgifter är allmänna siffror, som inte gäller för närvarande, med anledning av restriktioner kring covid-19.

I Täby kyrka finns plats för 250 personer. Vid begravningar finns det plats för högst 160 personer. Eventuellt kan 25 personer rymmas på läktaren, men observera att dessa endast är åhörarplatser och att trappan upp är brant och smal.
Begravningskaffe kan bokas i Täby gård för upp till 80 personer.

I Gribbylunds kapell finns plats för 60 personer. Kapellgården har möjlighet till begravningskaffe för upp till 40 personer.

I Näsbyparks kyrka finns plats för 150 personer. I anslutning till kyrkan finns sällskapsrum för begravningskaffe för upp till 50 personer.

I S:t Olofs kyrka finns plats för max 80 personer. Sällskapsrummet kan användas för begravningskaffe för upp till 40 personer.

Tibble kyrka har plats för 350 personer. I sällskapsrummet finns möjlighet till begravningskaffe för upp till 100 personer.

Ceremonibyggnaden Stillheten har inga religiösa symboler.
I Stillheten finns plats för cirka 100 personer.

Mer information om församlingens byggnader