Hyr en lokal

Inom Täby församling finns lokaler och samlingsrum som passar perfekt för möten, kurser, repetitioner och andra sammankomster.

Hyr en lokal

I församlingens kyrkor och kapell, samt i aktivitetshuset Lindgården i Täby kyrkby finns trevliga och ändamålsenliga lokaler att hyra. 

Föreningar, företag, kommun och andra intresserade är välkomna att ta en kontakt. Prioriterade veksamheter är församlingsverksamheter som dopkaffen, begravningskaffen eller repetitioner. Vanligtvis kan lokalerna inte användas för privata tillställningar.

En förteckning över lokalerna samt priser finns i kontrakten längre ned på denna sida.

Ring först till bokningen för att få reda på om lokalerna är lediga och för mer information
Telefontid vardagar kl. 10.00-15.00 (lunch 12–13)
tel. 08-580 035 05 eller 08-580 035 50.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Efter denna kontakt kan avtalet skickas in underskrivet via e-post inscannat eller per brev.

Kontrakt med lokalförteckning och prislistor
I kontrakten nedan finns mer detaljerad information kring uthyrning. Vänligen observera de olika priskategorierna, där till exempel ideella föreningar har ett lägre pris. Läs noga igenom avtalen. 

Mindre eller större lokaler och samlingsrum samt konferensanläggning

Kyrkor och kapell inom Täby har sällskapsrum och andra lokaler i olika storlekar som kan användas för till exempel studier eller möten. Lokalerna passar för från en enskild person till större sällskap och konferenser. 

Kursgården Karlberg, som är belägen på Väddö, rymmer stora sällskap. Där finns rum för övernattning vid till exempel konferenser och då erbjuds även helpension.

AV-utrustning och möblering

Fast AV-utrustning finns att tillgå i sällskapsrummet, studierummet, biblioteket och Täbysalen i Tibble kyrka: Projektor, duk, TV/ datorskärm. Till övriga lokaler kan utrusning beställas, vilket behöver ske i samband med bokning.

Lunch eller fika

I Tibble kyrka finns möjlighet att beställa förtäring till samtliga lokaler i byggnaden.  Beställningen sker via husmor, 08-580 035 33, men måste även skrivas in i själva uthyrningskontraktet.

Lokaluthyrning under längre tidsperioder

Offert kan begäras från församlingen via receptionen.

Telefontiden är vardagar kl. 10.00-15.00 (lunch 12–13)
tel. 08-580 035 00
bokning.taby@svenskakyrkan.se

Vänligen observera att lokalerna släpps för bokning två gånger per år

Lokaler för september-december innevarande år släpps den 15 april.
Lokaler för januari-augusti nästkommande år släpps den 15 oktober.

Antal besökare och sittplatser

Gäller kyrkor och samlingslokaler i Täby församling.

Mer information om församlingens byggnader

Kyrkor och kapell

Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna och se bilder från golv till tak.

Församlingsgården Karlberg

Täby församling har en församlingsgård på Väddö med närhet till hav och med stora grönytor. Här finns fina lokaler för samlingar och övernattning.