Stödgrupp för barn och familj i sorg

Varje år mister cirka 3 500 barn i Sverige en förälder och 600-700 ett syskon. Täby församling har erfarenhet av att ge stöd till barn och familj.

Ny grupp startar den 21 september 2022

Välkommen med anmälan redan nu.

Inom Svenska kyrkan finns utbildad och erfaren personal med kompetens att hålla stödgrupper för barn och familj i sorg.

En stödgrupp kan ge en struktur och en trygg ram för barnet att bearbeta sin sorg, samt vara ett positivt stöd till hela familjen. 

Genom att träffa andra barn i sorg kan man hitta strategier i sin sorg samt stärka förmågan att leva vidare i den nya livssituationen. Stödgrupperna ska inte fungera som terapi eller behandling.

En ny grupp startar

I gruppen erbjuds

  • En trygg miljö där barn får träffa andra i liknande situation.
  • Möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter.
  • En möjlighet till normalisering, det är okej att vara ledsen.
  • Ord för tankar och känslor.
  • Hopp om förändring.

Plats
Kapellgården vid Gribbylunds kapell, Gribbylundsv. 45.

Tid
Onsdagar kl. 17-19, varannan vecka med nio tillfällen samt en återträff. Start den 21 september.

Mellanmål serveras varje gång. 
Stödgruppen är kostnadsfri.

Ledare
Kristina Nilsson, förskollärare
Maria Sundbäck, diakon
Magdalena Hedman, präst
Annika Lodén, präst

Information och anmälan

För mer information:  Kristina Nilsson, förskollärare Täby församling
08-580 036 63

Det är gratis att vara med.

Barn går in och ut ur sorgen - Zebrasorg

Det är viktigt att prata om döden och sorg. De fantasier och tankar barn kan utveckla kring döden kan ofta vara värre än att prata om själva dödsfallet. Man brukar säga att sorgen är ”randig”. Mellan de tunga och svarta perioderna kommer ljusare perioder när barnet inte alls tänker eller reflekterar över döden. I början är de svarta ränderna många och breda, men med tiden blir de smalare och färre.