Engagera dig!

Man trivs där man behövs!

Som ideell medarbetare är du viktig

Ideella medarbetare är en viktig del av Täby församling. Det finns många olika uppdrag där du kan vara med och bidra med ditt engagemang. Svenska kyrkan är folkets kyrka. Genom att vi arbetar tillsammans - ideella, förtroendevalda och anställda - blir vi en levande kyrka.

Vara medmänniska

Som ideell medarbetare får du genom ditt yrkeskunnande eller annan kompetens dela med dig till dina medmänniskor, av fri vilja, på sin fritid och utan betalning. Ideellt engagemang gör församlingen fylld av liv och idéer.

Gemenskap

Du ingår i en gemenskap. För ditt engagemang får du bland annat utbildning vid behov, en introduktion om församlingen och uppdraget samt en kontaktperson som ger handledning och stöd. Varje vår och höst har vi fest tillsammans. 

Hör av dig nu!

Vill du veta mer om vad det innebär att vara ideell medarbetare i Täby församling?
Vad ligger dig varmt om hjärtat?
Vad vill du bidra med?
Kom gärna med förslag!

Vill du engagera dig? 

Uppdragen som är aktuella just nu ser du här nedan.