Martin Luther – 500 år av reformation

Nyhet Publicerad

Kulturtimmar i Näsbyparks kyrka

 

 

I en serie föredrag under våren 2017 bekantar vi oss med Martin Luthers syn på Bibeln och jämför den med hur vi ser på Bibeln i dag. Michael Öberg är vår ciceron. Han är doktorand i teologi och specialiserad på Paulus brev till romarna.

Hela den Lutherska kyrkan firar i år att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Martin Luther var präst i katolska kyrkan, som han var kritisk till och ville reformera.

Martin Luther och Bibeln

Hur såg Luther på Bibeln? Hur viktig ansåg han Bibeln vara? Hur påverkade hans bibelsyn och bibeltolkning hans kritik mot kyrkan?

Fredag 10 feb kl. 15 Sällskapsrummet i Näsbyparks kyrka

 

Martin Luther och Paulus

I sin tolkning av Romarbrevet utvecklar Luther sin berömda ståndpunkt: ”Rättfärdiggörelse av Guds nåd genom tro allena”. Vad menar han med det? Hur stämmer detta med dagens tolkningar av Romarbrevet?

Fredag 17 mars kl. 15 Sällskapsrummet i Näsbyparks kyrka

 

Martin Luther och evangelierna

Begreppet ”tro allena” är centralt. Luther ansåg att Johannesevangeliet var en av ”de rätta och ädlaste böckerna” i Nya testamentet. Utifrån det utvecklar Luther sina tankar om tro. Vad menade Luther med tro och hur kan man se på begreppet tro i dag?

Fredag 21 april kl. 15 Sällskapsrummet i Näsbyparks kyrka

 

Kaffe och te serveras. Varmt välkommen! (Ingen anmälan)