Flickkören

För dig som vill satsa lite extra.

Plats: Körrummet Tibble kyrka

Dag och tid: måndagar 16.00-17.30.

Kontakta körledaren för provsjungning.

Att vara körsångare

Att vara körsångare fungerar på samma sätt som för spelare i ett fotbollslag; alla i gruppen är viktiga, har en funktion och betydelse för resultatet. Uteblir man från körövningar missar man viktig övning och förberedelse inför kommande framföranden. Därför förväntas du som körmedlem ha hög närvaro vid körövningar, gudstjänster och konserter.

Anmälan till Körsång för unga

OBS! Viktigt! Var noga med att alla fält som är markerade med * (obligatoriska fält) är ifyllda innan du skickar in din anmälan. Om dessa fält inte är ifyllda riskerar du att inte få någon bekräftelse på din anmälan! Detta gäller i synnerhet dig som gör anmälan via mobil eller läsplatta med operativsystemet iOS.

Övningsfiler