Flickkören

För flickor från årskurs 7 som gillar att sjunga.

Denna verksamhet har uppehåll till och med 31 januari 2022

Täby församling väljer att göra uppehåll i vissa verksamheter under januari. Detta på grund av en kraftig ökning av smittspridning enligt rapportering från Folkhälsomyndigheten den 5 januari.
Förhoppningen är att kunna återuppta sammankomsterna i februari, baserat på Folkhälsomyndighetens prognos om minskad smittspridning i slutet av januari.
Varmt välkommen åter för mer information i slutet av januari.

Kören har ett spännande program som omfattar allt från enkel visa till stora produktioner tillsammans med andra körer, ensembler och orkestrar.

Regelbundna framträdanden i gudstjänster och konserter samt extra kördagar ger god gemenskap, bra vokal utveckling och fina upplevelser.

Flickkören är avgiftsfri.
Körledare: Åsa Bengtsson

Flickkören - årskurs 7-9

Vi lär oss noter och arbetar med tonbildning. Vi utvecklar sång i stämmor och lägger mycket tid på sångteknik. Det är bra om du har viss körvana. Sångläxor och sångtextläxor ingår och hög närvaro krävs.
Vi medverkar vid konserter tillsammans med övriga körer i församlingen
samt sjunger i församlingens gudstjänster.

Måndagar kl. 18-19.45.

Anmälan till Körsång för unga

OBS! Viktigt! Var noga med att alla fält som är markerade med * (obligatoriska fält) är ifyllda innan du skickar in din anmälan. Om dessa fält inte är ifyllda riskerar du att inte få någon bekräftelse på din anmälan! Detta gäller i synnerhet dig som gör anmälan via mobil eller läsplatta med operativsystemet iOS.

Övningsfiler