Särö pastorat

Svenska kyrkan - Vallda, Släp, Kullavik. Expeditionen är öppen vardagar kl. 9.30-12, 13-16. Vardag före helgdag, under jul samt juni-aug kl. 9.30-12. Tel: 0300-32 35 50.

Aktuellt om covid-19

Särö pastorat pausar alla verksamheter både inomhus och utomhus till och med 31/3 2021. Det betyder att vi inte samlar några grupper oavsett ålder. Förskola och Fritids är undantaget och följer skolans regler och förhållningssätt. 

Följande kommer att finnas:
Gudstjänster på webben. 
Dop och vigsel med max 8 deltagare förutom medverkande (t ex präst, musiker och vaktmästare). Begravning med 20 deltagare.
Kyrkorna kommer att hållas öppna så mycket det går för enskilda besök. 
Våra luncher fortgår men maten delas ut i dörren (obs juluppehåll).
Öppen kyrka med musik, ljuständning och möjlighet till samtal på söndagar i en av våra kyrkor.
Möjlighet till samtal och stöd även per telefon. 

Ta hand om dig och visa omsorg om andra!