Trädgårdsdiakoni

Vi vill erbjuda dig, som varit sjukskriven en längre tid, plats och redskap för återhämtning.

Vi har en god miljö för detta vid Vallda kyrka med Örtagården, gröna ängar och vattenspeglar. Kyrkogården och kyrkorummet ger också tillfälle till vila och reflektion.

Innehåll:
- Avslappning och vila i naturen
- Trädgårdssysslor i egen takt
- Fika och kravlösa samtal om livet
- Hantverk i naturmaterial

Praktisk information:
Tid: Tisdagar med start 13/8 kl. 10.30-12.30 t.o.m. 1/10.
Samlingsplats: Nedre våningen i Vallda församlingshem.
Kostnad: Självkostnadspris för fika
Föranmälan: Lise-Lott Claesson på tel: 0300 - 32 35 63 eller lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se
Vi erbjuder åtta platser i gruppen.
Vi är utomhus större delen av tiden. Kläder efter väder.

Du kommer att möta oss:
Anna-Karin Siösteen
kyrkogårdsvaktmästare utbildad inom trädgårdarbete och socialpedagog.
Lise-Lott Claesson
diakon utbildad i grön diakoni och själavård.
Annika Olsson
präst

 

Här kan du skicka in en intresseanmälan att vara med i Trädgårdsdiakoni