Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuxen - Släp

Det finns många olika mötesplatser och verksamheter i våra församlingar. Vi erbjuder gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro.

En tyst retreat lördag 25 januari kl. 9.30-17.00 i Släps kyrka. Med Lasse, Milo och Gertrud. Frukost och lunch. 100 kr. Anmälan senast 20/1 till milo.loren@svenskakyrkan.se

Vila i din väntan

En tyst retreat lördag 25 januari kl. 9.30-17.00 i Släps kyrka. Med Lasse, Milo och Gertrud. Frukost och lunch. 100 kr. Anmälan senast 20/1 till milo.loren@svenskakyrkan.se

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.

Kvinnofrukost

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.