Samtal - Diakoni

Om du behöver samtala med någon eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller diakoner. Samtalen kan ske över telefon.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Vi möter människor i enskilda samtal och i grupper. Våga komma som du är, med det du tänker och har. Inget är för stort eller för litet. Det är inget konstigt att söka hjälp eller behöva prata. 

Om du behöver samtala med någon eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller diakoner. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria. 

VALLDA
Ulla Jacobsson
Diakon Vallda församling
Tel: 0300-32 35 63
E-post

Robin Zieseniss
Präst Vallda församling
Tel: 0300-32 35 62
E-post

SLÄP 
Eva (Evelyne) Montelius
Diakon Släps församling
Tel: 031-788 73 04
E-post

Cathrine Fernlöf (Tjänstledig)
Präst Släps församling
Tel: 031-788 73 01
E-post

Jenny Magnusson
Präst Särö pastorat
Tel: 031-93 50 80
E-post

KULLAVIK
Elisabeth Laasonen Belgrano
Diakoniassistent Kullavikskyrkan
Tel: 031-788 73 05
E-post

Katarina Johansson
Präst Kullavikskyrkan
Tel: 031-788 73 02
E-post

Diakoni

Diakoni betyder omsorg om människor i livets olika situationer och kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Grunden för detta är Guds kärlek och hur Jesus möter oss människor. Alla behöver vi bli älskade och bekräftade.

 

Diakonins symbol

Korset – Sonen, Jesus Kristus, som älskar, dör och uppstår för oss.
Duvan – Den helige ande. Olivkvisten betyder liv, "gå med bud om liv".
Ringen – Fadern som omsluter allt. Guds kärlek till oss alla.