Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig förvaltningen att mot en kostnad utföra skötseln.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan församlingen och gravrättsinnehavaren. Församlingen sköter de allmänna ytorna, beskär träd och buskar, rensar ogräs, klipper gräs mm. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick, till exempel ansa plantering och ta bort vissna blommor. Det går också att teckna ett gravskötselavtal. Då tar kyrkogårdspersonalen hand om gravens skötsel.

I gravskötselavtalet ingår rensning av rabatt, vattning, krattning, gräsklippning och beskärning av växter. Plantering av blommor och växter sker vår och sommar. Inför Alla Helgons dag smyckas graven med en vinterdekoration. Man får som gravrättsinnehavare  även plantera eget på graven.

Avtalen kan tecknas årsvis alternativt som avräkningsavtal.
För normalgrav, med max 0,5 m2 planteringsyta, kostar det f.n. (2022) /år:
Urngrav: 980 kr  
Kistgrav: 1 150 kr 
Större planteringsyta: 1 360 kr
Vattningsavtal 16 v: 550 kr (endast vattning under veckorna 20-36) 

Ettårsavtalen faktureras 1 gång/år i förskott.

För avräkningsavtalen bestämmer innehavaren själv hur mycket kapital man vill avsätta till skötsel. 

Exempel med skötsel av urngrav:
Vill innehavaren vara garanterad skötsel för exempelvis 10 år, räknas summan fram med formeln: 980 kr x 10 år x 1,7 = 16 660 kr kr.
Observera att i exemplet är det i minst 10 år graven kommer att skötas. Det kan bli längre beroende på kostnadsutvecklingen.
Avtal med avräkningskonto kan tecknas för minst 3 år och max 25 år (så länge det finns gravrätt).

För frågor och tecknande av avtal, kontakta vår begravningsadministratör Carin Andersson.