Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig förvaltningen att mot en kostnad utföra skötseln.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan församlingen och gravrättsinnehavaren. Församlingen sköter de allmänna ytorna, beskär träd och buskar, rensar ogräs, klipper gräs mm. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick, till exempel ansa plantering och ta bort vissna blommor. Det går också att teckna ett gravskötselavtal. Då tar kyrkogårdspersonalen hand om gravens skötsel.

I gravskötselavtalet ingår rensning av rabatt, vattning, krattning, gräsklippning och beskärning av växter. Plantering av blommor och växter sker vår och sommar. Inför Alla Helgons dag smyckas graven med en vinterdekoration. Man får som gravrättsinnehavare  även plantera eget på graven.

Prislista, skötsel 2024
Skötselavtal kan tecknas och faktureras årsvis, alternativt som avräkningsavtal (d.v.s. en större klumpsumma betalas in).

Urngrav - 1130 kr
Miljöpaket, urngrav - 750 kr           

Kistgrav, med max 0,5 m2 planteringsyta - 1320 kr
Miljöpaket, kistgrav enligt ovan - 900 kr 

Kistgrav, större planteringsyta - 1570 kr
Miljöpaket, kistgrav, större planteringsyta - 1200 kr

Vattningsavtal, vattning vid behov v. 20-36 - 600 kr 

Askgravplats, sten och grundskötsel - 3 200 kr för 25 år 

Askgravlund, minnesplatta och montering - 2 000 kr, engångskostnad

Förlängning av gravrätt urn/kistgrav i 15 år - 500 kr, engångskostnad

Övrig skötsel: 
Byte av duk och grus:
Enkelgrav - 1000 kr
Dubbelgrav - 1300 kr därefter 300 kr per grav

En traktorskopa grus - 400 kr
En skottkärra grus - 100 kr
Täckduk till motsvarande 2 gravar - 100 kr
Tändning av ljus - 50 kr + ljuskostnad
Snittblommor - 50 kr + blomsterkostnad
Täckare (vinterdekoration) - 160 kr
Timpris arbete - 400 kr

Planteringslåda 58*39 cm - 600 kr, 1000 kr inkl. nedgrävning
Planteringslåda 65*29 cm - 600 kr, 1000 kr inkl. nedgrävning

Tvätt av gravsten, normalstor, mått ca 60*80 cm - 400 kr
Tvätt av gravsten med ram, alt. stor gravsten - 600 kr

Ettårsavtalen faktureras 1 gång/år i förskott.

För beställning eller vid frågor kontakta vår begravningsadministratör Carin Andersson.