Medlem i Svenska kyrkan

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen till kyrkan. Men som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Omkring 70 procent av Vallda, Särö och Kullaviks befolkning är medlem i Svenska kyrkan, det är vi glada för. Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem

  • Är du med och stöttar samhällets mest utsatta. Du hjälper så att människor i Umeå, såväl som i resten av Sverige och världen ges möjlighet till ett värdigt liv.
  • Bidrar du till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke som gudstjänster och konserter och att kyrkobyggnaderna bevaras till kommande generationer.
  • Kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan.
  • Bidrar du till att ett brett utbud av verksamheter för alla åldrar kan finnas. 

Bli medlem

Du blir medlem i kyrkan genom dopet. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det inte längre.

Det går också bra att anmäla att du önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. 

Hur blir jag medlem?

Fyll i blanketten för inträde i Svenska kyrkan, skriv under och skicka blanketten till församlingen där du bor. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev.  

Anmälan inträde i Svenska kyrkan (pdf)

Du kan också besöka din kyrka eller församlingsexpeditionen och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan.

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Läs mer om dop här.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder, dig som vill, undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Barn som medlem

Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om barnet inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.  

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta oss.

Goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Svenska kyrkan finns på ett 40-tal platser i världen. Här kan du få en stunds stillhet, dricka kaffe, samtala och få hjälp i krissituationer.

KYRKAN HJÄLPER I NÖDSITUATIONER
Om du vill samtala om livsfrågor eller om du drabbas av en personlig kris finns Svenska kyrkans medarbetare till för dig. Dygnet runt kan du via telefon 112 nå jourhavande präst. Präster och diakoner har tystnadsplikt. Kyrkans församlingar och medarebetare är väl rustade att ta hand om drabbade och anhöriga vid katastrofer.

SOLIDARITET GENOM INTERNATIONELLT BISTÅND
Svenska kyrkan arbetar aktivt med solidaritet och bistånd världen över, både i akuta katastrofinsatser och på längre sikt i olika hjälpprojekt.

EN KRAFT OCH MOTKRAFT I SAMHÄLLET
Behovet av eftertanke är större än någonsin i vår tid. Kyrkan vill vara en motkraft till allt mer av ökande prestationskrav, konsumtion och miljöförstörelse. Det diakonala arbetet vänder sig särskilt till utsatta och ensamma människor.

EN AV DE STÖRSTA FOLKRÖRELSERNA
Kyrkans körverksamhet och musikliv är omfattande. Här kan du delta i och hitta en gemenskap för livet. Kyrkans barn- och ungdomsarbete samlar hundratusentals unga människor i sin verksamhet.

MÅNGHUNDRAÅRIGA KULTURSKATTER
Svenska kyrkans kapell och kyrkor utgör ett unikt kulturhistoriskt arv. De tillhör Sveriges mest besöka turistmål.

EN ÖPPEN OCH DEMOKRATISK FOLKKYRKA
Svenska kyrkan är en rikstäckande, öppen folkkyrka med rum för alla, både troende och sökare. Den vilar på demokratiska grunder och du får rösta från 16 års ålder.

VIKTIGA HÄNDELSER I LIVET 
Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga högtider i livet. Svenska kyrkans olika gudstjänster ger dig möjlighet till eftertanke och gemenskap.

KYRKANS BUDSKAP
Du är älskad, du är värdefull och det finns ett evigt liv. Det är kärnan i det kristna budskapet.

Vill du inte längre vara med?