Släps kyrka

Välkommen till Släps kyrka i Särö! Här finns en öppen gemenskap med plats för hela livet omgivet av en vacker miljö. Med rum från lekplatsens liv och rörelse till kyrkans stillhet.

Tacksägelsedagen 10/10 i Släp

11.00 Festmässa. Vi sjunger med Edo Bumba, Vallda kyrkokör och Rejoice. Efteråt kyrklunch. 14.00 Festmässa. Vi sjunger med Edo Bumba, Körskôj och Gubbröra. Efteråt matservering i församlingshemmet. 18.00 Konsert. Jesscia Zandén berättar om sin morfar, kompositören Gösta Nystroem. Åsa Winald sjunger hans tonsättningar. Björn Johansson vid flygeln.

Retreat och pilgrimsvandring

2/10 Pilgrimsvandring i Släp. 13/11 Retreat i Släp. Föranmälan.

Filmkvällar i Släp

Hösten 2021: 26/10 ”Min pappa Marianne”. 23/11 ”Catwalk”.

Släps kyrka

Släps kyrka, Östra Särövägen 339, 429 44 Särö.

Pastorsexpeditionen, Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda.
Tel: 0300-32 35 50. Fax: 0300-204 25.
Mån-fre kl. 9.30-12, 13-16.
e-post