Kullavikskyrkan - fakta

Kullavikskyrkan invigdes av biskopen på Marie Bebådelsedag 1983. Den himmelsblå färgen dominerar i koret och drar spontant blickarna till sig med sitt vackra ljusinsläpp i taket.

Kullavikskyrkan invigdes av biskopen på Marie Bebådelsedag 1983. Den himmelsblå färgen dominerar i koret och drar spontant blickarna till sig med sitt vackra ljusinsläpp i taket. Den blå färgen är också Marias färg, vilket gjorde att man från början diskuterade om inte kyrkan skulle heta Mariakyrkan. Mitt i det blå fältet hänger triumfkrucifixet. Jesus är avbildad som kung, han är herre över liv och död. Han är inte längre fastnaglad vid det mörka korset. Istället har han det bakom sig och möter oss med utsträckta armar i en välsignande gest.

Altaret är symbolen för Guds närvaro. Dit får vi komma och hämta ny kraft, tröst och styrka. Över altaret ligger altarduken. Den är vit och löper i ett stycke som en påminnelse om bindlarna som låg kvar i den tomma graven efter Jesu uppståndelse. I skåpet bakom altaret förvaras konsekrerat bröd. (Det överblivna bröd som välsignats under nattvardsfirandet.)

Kristusljuset skapar en öppning i altarringen mot altaret. I altarets tjocka granitskiva finns fem kors uthuggna. De symboliserar Jesu sår. Varje söndag firar vi mässa i kyrkan och tänder då också ljuset i kyrkans mitt. Kristus är mitt ibland oss!

Talarstolen, eller Ambon som den kallas, är tillverkad på Gotland och har fisksymbolen inristad på framstycket. Fisken var de första kristnas hemliga tecken. I bibeln finns många anspelningar mellan fisk, Guds under och välsignelse. Jesus välsignar fem bröd och två fiskar och ger mat till över 5000 personer, han visar sin gudomlighet för Petrus när han får ro ut och får så mycket fisk att nätet nästan brister och båten håller på att sjunka. En gång när Jesus och lärjungarna behöver pengar fiskar man upp en fisk som innehåller precis det man behöver. Det grekiska ordet för fisk, Ichthys, består av begynnelsebokstäverna i orden Iesous Christos Theou Hyos, vilket betyder Jesus Kristus Guds Son Frälsaren.

Ovanför entrén till Kullavikskyrkan kan du se det vackra änglafönstret skapat och invigt av glaskonstnären Erland Forsberg, december 2007. I nästan alla böcker i Bibeln nämns änglarna, Guds budbärare. De sänds ut för att ge vägledning och uppenbara Guds vilja för människor. De sändes till exempel ut för att förmedla lagen. "De ger beskydd, sänds ut som svar på bön för att befria människor ur farofyllda situationer och de styrker de troendes mod." (Gal.3:19)

Kyrkfönstret bildar ljusinsläpp mot söder. Motiven i fönstret sattes in vid sekelskiftet och är formade av glaskonstnären Erland Forsberg. De föreställer fyra centrala händelser i skildringen av Marias uppdrag som Jesu mor. I det första fönstret kommer ängeln i gyllene färger,  Maria är klädd i blått naturligtvis och Anden strålar över hennes axel i form av en duva. Hon böjer sig inför kallelsen. I nästa fönster möter Maria sin kusin Elisabeth som också är gravid. Hon berättar om hur barnet spratt till i henne när hon hörde Marias hälsning. De gyllene kläderna markerar precis som ängelns färger den gudomliga bekräftelsen till Maria. Var hälsad du högt benådade! Bakom de båda finns vattenkällan som leder tankarna vidare till dopet. I tredje fönstret ser vi Maria och Jesusbarnet i den heliga natten. Stjärnan lyser och vittnar om ljuset i mörkret och djuren i stallet påminner om hur det Gudomliga tar sin boning mitt i vår värld. I det fjärde fönstret möter Symeon i templet Maria och Jesusbarnet. Symeon vittnar om vem Jesusbarnet är. Han talar också om känslan av ett ett svärd i moderns hjärta inför kommande prövningar.

Mariastatyn på korets södra sida avbildar Maria med Jesusbarnet i famnen. Det lilla barnet är även här avbildat som en kung med ett riksäpple i händerna. Konstnären till krucifixet och Mariastatyn heter Eva Spångberg. Hon berättar levande om hur hon inför ett stycke trä plockar fram den bild som redan finns inuti. Så kan vi också se på Guds verk med oss. Gud vill synliggöra det vackra och fina som finns inuti oss.

Ljusbäraren sitter på södra väggen i kyrkorummet och är tillverkad i ateljé kråkverkstan i Kungsbacka. Det är en avbildad Galeas som bär upp ljusen kring sin reling. I fören sitter en ”skaparhand” som bär det stora ljuset från vilket vi får tända de mindre ljusen för att gestalta våra förböner. I seglen av mässing återspeglas ljusskenet som en påminnelse om ljuset som lyser i mörkret och mörkret som inte har övervunnit det. Högst upp i bakre masten sitter kristusmonogrammet i flaggan. X och P, de grekiska begynnelsebokstäverna för Kristus. Så blir vi tydligt påminda om destinationen för våra böner.

I kyrkorummet sitter församlingen i bänkar som hemtrevligt ramar in kyrkorummet. Här kan sitta bara några få eller extremt många. Oavsett vilket känns rummet aldrig tomt! Kullavikskyrkan är från början ritad av arkitekt Arne Nygård. Kyrkorummet rymmer ca 150 personer och kan med hjälp av vikväggar i bakre delen öppnas upp mot entréhall och gemenskapsrum. Då ryms ytterliggare ca 100 besökare.

År 2003 byggdes Kullavikskyrkan ut och kyrkorummet begåvades med körläktaren och vikväggarna bak i kyrkan. En vacker entréhall och en flygel med arbetsrum tillkom också. Christer Svensson på C&S arkitekter ligger bakom utformningen av de nya kvadratmeterna som nästan obemärkt vävts ihop med i den ursprungliga byggnaden. Deltagarrekord i kyrkans gudstjänst slogs redan första helgen då kyrkan nyinvigdes efter renoveringen. Runt 300 personer njöt när kyrkokören framförde Händels Messias under ledning av Sten Tofters.

Kullavikskyrkans orgel är byggd 1984 av Tostareds Kyrkorgelfabrik. Renoverad och ombyggd 2022 av samma firma. 

Orgelns disposition:
HUVUDVERK I
Principal 8' delvis i fasaden 
Rörflöjt 8'
Oktava 4' 
Oktava 2' 
Mixtur III 
Tremulant 
II-I

BRÖSTVERK II
Gedackt 8'
Hålflöjt 4'
Nasard 2 2/3' 
Waldflöjt 2' 
Tremulant 
Svällare

PEDALVERK 
Subbas 16' delvis i fasaden
I-P, II-P

2015 blev Kullavik en egen församling. Särö pastorat består nu av Vallda, Släps och Kullaviks församlingar. (Tidigare var Kullavik en del av Släps församling.)