Barn - Släp

Barnverksamheten i Släps kyrka är öppen för alla och ambitionen är att det skall vara en enkel och trivsam mötesplats att träffas och ha roligt tillsammans på. Alla barngrupper är vilande just nu p.g.a. corona.