Meny

Gudstjänstkalender

Vårt gudstjänstschema är ändrat pga rådande omständigheter. Våra livegudstjänster hittar du på pastoratets öppna facebooksida. Söndagarnas radiogudstjänster kl 17 rattar du in 95,2 MHz. Längst ner på sidan hittar du bibeltexter för kommande söndag.

Våra livesändningar hittar du på: https://www.facebook.com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/
Sidan är öppen för alla och du behöver inte ha ett facebookkonto. (Kanske får du frågan om du vill skapa ett konto, klicka då på ”Inte nu” eller grå krysset i hörnan).

Vecka 22
Tisdag 26 maj
Släp 12.00 Lunchmusik: Somrigt på orgel med Lasse Nordung. MiLo Lorén -Läsning och bön, livesänds via fb.

Torsdag 28 maj
Vallda 19.00 Musikandakt, livesänds via fb (rz, kk).

Söndag 31 maj - pingstdagen
Vallda 11.00 Gudstjänst (jm, alla musiker).

vecka 23
Torsdag 4 juni
Kullavik 18.00 Musikandakt (kj, mr). Livesänds via fb.

Söndag 7 juni - heliga trefaldighets dag
Släp 11.00 Gudstjänst (cf, ln) Diakon MiLo Lorén och diakon Charlotte Carlsson avtackas. Livesänds via fb.
Kullavik 14-16 Öppen kyrka (cf, ln). 
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (kj, mb). I samarbete med Radio Pingst.

vecka 24
Torsdag 11 juni
Vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk). Livesänds via fb.

Söndag 14 juni - 1 sönd e trefaldighet
Kullavik 11.00 Mässa (tp, mb). Livesänds via fb.
Vallda 14-16 Öppen kyrka (rz, rp).
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (jm, rp). I samarbete med Radio Pingst.

vecka 25
Torsdag 18 juni
Vallda 19.00 Musikandakt (kj, mr). Livesänds via fb.

Lördag 20 juni
Vallda Ekåsbacken 18.00 Friluftsgudstjänst (rz, rp). Tomas Franzén -saxofon. Livesänds via fb.

Söndag 21 juni -den helige Johannes döp dag
Särö 18.00 Gudstjänst (jm, sj). Livesänds via fb.
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (tp, mb). I samarbete med Radio Pingst.

vecka 26
Onsdag 24 juni
Släp 19.00 Sommarandakt (cf, sj). Livesänds via fb.

Söndag 28 juni -3 sönd e trefaldighet
Släp 11.00 Gudstjänst (cf, sj). Livesänds via fb.
Kullavik 14-16 Öppen kyrka (cf, sj).
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (rz, rp). I samarbete med Radio Pingst.

Präster: TP - Tomas Philipson, RZ - Robin Zieseniss, CF - Cathrine Fernlöf, KJ - Katarina Johansson, JM - Jenny Magnusson, CGW - Christina Glemme Wannebo.
Musiker: LN - Lars Nordung, SJ - Sofia Johansson, RP - Rebecka Palmgren Ashour, MR - Maria Raffai, MB - Maria Blåberg, KK - Kim Kehlmeier, ÅW - Åsa Winald.

Förbön

I våra kyrkor finns en förbönslåda. Där kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av präst eller diakon och vi ber för ditt böneämne (anonymt) i en gudstjänst.

Kyrktaxi

Kyrktaxi är för dig som tillhör våra församlingar och på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till våra gudstjänster. Det kostar 25:-/väg. Ring Taxi Kungsbacka på 0300-58 00 00 och beställ ”Kyrktaxi Vallda, Släps och Kullaviks församlingar”.

Pingstdagen

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Den heliga Anden

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi pingstliljor med tolv röda tulpaner i mitten och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja 12

Den dagen skall du säga: Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga: Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 7, 37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Psaltaren

Psaltaren psalm 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.