Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänstkalender

Här är våra samlade gudstjänster. Längst ner på sidan hittar du kyrkoårets kalender med bibeltexter för kommande söndag.

vecka 4
Tisdag 21 januari
Släp 12.00 Lunchmusik: Lasse Nordung -orgel.
Släp 12.30 Lunch
Släp 18.30 Filmkväll: Vi ser filmen ”Dolda tillgångar”, därefter samtal. Popcorn.
Vallda 19.00 Kvällsbön

Onsdag 22 januari
Blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (cgw)

Torsdag 23 januari
Vallda 12.00 Sopplunch: ”Möten som jag aldrig glömmer” Christina Glemme-Wannebo.
Kullavik 12.00 Sopplunch Emelie Sundborn och Rikard Flink på sång, Maria Blåberg på piano.
Sandlyckan 14.30 Gudstjänst (kj)
Kullavik 18.00 Mässa
Kullavik 19.00 Cafékväll. Kom och tyck till om Kullavikskyrkans nya café!
Vallda 19.00 Mässa (kk, rz)

Lördag 25 januari
Släp 9.30-17.00 Retreat, Vila i din väntan - En tyst retreat lördag 25/1, med Lasse, Milo och Gertrud. Frukost och lunch. 100 kr. Anmälan senast 20/1 till milo.loren@svenskakyrkan.se

Söndag 26 januari - 3 sönd e trettondedagen
Vallda 11.00 Gudstjänst (cgw, ln)
Släp 11.00 Mässa (jm, mb)
Kullavik 17.00 Gudstjänst (jm, mb) Körskôj.

vecka 5
Tisdag 28 januari
Släp 12.00 Lunchmusik: Jazz till lunch med Martin Sundströms Duo.
Släp 12.30 Lunch, kaffe, kaka 40 kr.
Vallda 17.00 Messy Church
Vallda 19.00 Kvällsbön

Onsdag 29 januari
Kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj)

Torsdag 30 januari
Bukärrsgården 11.00 Mässa (cgw)
Vallda 12.00 Sopplunch: Sång och musik med Bert Gustafsson och Hans-Åke Börjesson.
Kullavik 12.00 Sopplunch ”En reseberättelse
från Anafora, Egypten” Sari och Karl-Oskar.
Kullavik 18.00 Mässa (kj)
Vallda 19.00 Mässa (tp,mb)

Söndag 2 februari - kyndelsmässodagen
Vallda 11.00 Mässa (cgw, mb)
Kullavik 11.00 Mässa (kj, mr)
Släp 15.00 SöndagsDraget. En eftermiddag för alla i församlingshemmet, med mat, skapande, sång och andakt. Barnbibelutdelning (cf, åw)
Släp 17.00 Ljusmässa (cf, ln) Lisa Karlsson -sång.

vecka 6
Måndag 3 februari
Kullavik 18.30 Hälsokväll/Tjejmiddag. Mitt i livet - Peakar du? Eller tar tonåringarna eller dina åldrande föräldrar din oro, kraft och tid? Hur påverkar klimakteriet dig? Lust eller olustig? Vi får lite energi av varandra och delar erfaren-heter och tips, om vi vill… Pris:100 kr inkl 3-rätters middag. Föranmälan senast 30/1 till: sari.abrinder@svenskakyrkan.se

Tisdag 4 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Lasse Nordung -orgel.
Släp 12.30 Lunch, kaffe, kaka 40 kr.
Vallda 19.00 Kvällsbön.

Onsdag 5 februari
Blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (cgw)

Torsdag 6 februari
Vallda 12.00 Sopplunch. 
Kullavik 12.00 Sopplunch, Skiffle ’n Such.
Sandlyckan 14.30 Gudstjänst (kj)
Kullavik 18.00 Mässa (jm)
Vallda 19.00 Mässa (cgw, kk)

Söndag 9 februari - septuagesima
Vallda 11.00 Gudstjänst (rz)
Släp 8.30 Kvinnofrukost
Släp 11.00 Mässa (jm, kh)
Kullavik 17.00 Gudstjänst (jm, kh)

vecka 7
Tisdag 11 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Trio till lunch med Terje Skomedal -violin, Helena Ha-Young Sul - piano, Lene Skomedal -horn.
Släp 12.30 Lunch
Släp 18.00 Bokcirkel (cf)
Vallda 19.00 Kvällsbön

Onsdag 12 februari
Kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj)

Torsdag 13 februari
Bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cgw, ln)
Vallda 12.00 Sopplunch
Kullavik 12.00 Sopplunch
Kullavik 18.00 Mässa (kj)
Vallda 19.00 Mässa (cgw)

Söndag 16 februari - sexagesima
Vallda 11.00 Mässa (cgw)
Släp 17.00 Mässa Insidan (cgw, ln)
Kullavik 11.00 Mässa (kj, ln)

vecka 8
Tisdag 18 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Lasse Nordung -orgel.
Släp 12.30 Lunch
Vallda 19.00 Kvällsbön

Onsdag 19 februari
Blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (cgw)

Torsdag 20 februari
Vallda 12.00 Sopplunch
Kullavik 12.00 Sopplunch: ”Fasta och fest” (kj).
Sandlyckan 14.30 Gudstjänst (kj)
Kullavik 18.00 (jm)
Vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

Lördag 22 februari
Släp 16.00 Marmén Quartet “Beethoven- cykeln“. Stråkkvartett 2 och 5 av Beethoven och stråkkvartett 14 av W.A. Mozart. J. Marmén,violin, R. Gore, violin, B.Gibson-Cornish, viola, S. Morris, cello. Arr: Särö musiksällskap. Entré 150 kr

Söndag 23 februari - fastlagssöndagen
Vallda 11.00 Gudstjänst (rz, kk) Kyrklunch.
Vallda 17.00 Barnens söndagskväll (rz, kk)
Släp 11.00 LutherMässa (kj, ln, åw) Kungsbacka Kammarkör framför mässmusiken ur musikalen Luther av Åsa Winald.
Släp 15.00 Afternoontea inför musikalen.
Kullavik 17.00 Familjegudstjänst (kj, mr)

vecka 9
Tisdag 25 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Kungälvs manskör, M Gluch.
Släp 12.30 Lunch, kaffe, kaka 40 kr.
Vallda 17.00 Messy Church
Vallda 19.00 Kvällsbön
Släp 18.00 Bokcirkel (cf)

Onsdag 26 februari - askonsdag
Släp 19.00 Askonsdagsmässa i förs.hem. (cf, ln)
Kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj)

Torsdag 27 februari
Bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cgw,ln)
Vallda 12.00 Sopplunch ”En resa till Filippinerna” Alexander Brodén.
Kullavik 12.00 Sopplunch
Kullavik 18.00 Mässa (kj)
Vallda 19.00 Mässa (tp, mb)

Präster: TP - Tomas Philipson, RZ - Robin Zieseniss, RB - Rigmor Borg, CF - Cathrine Fernlöf, KJ - Katarina Johansson, JM - Jenny Magnusson, CGW - Christina Glemme Wannebo.
Musiker: LN - Lars Nordung, SJ - Sofia Johansson, KH - Kenneth Hildor, MR - Maria Raffai, MB - Maria Blåberg, KK - Kim Kehlmeier, ÅW - Åsa Winald, HW - Helena Wik.

Förbön

I våra kyrkor finns en förbönslåda. Där kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av präst eller diakon och vi ber för ditt böneämne (anonymt) i en gudstjänst.

Kyrktaxi

Kyrktaxi är för dig som tillhör våra församlingar och på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till våra gudstjänster. Det kostar 25:-/väg. Ring Taxi Kungsbacka på 0300-58 00 00 och beställ ”Kyrktaxi Vallda, Släps och Kullaviks församlingar”.

Tredje söndagen efter trettondedagen

En kvinna möter Jesus och förstår att han är Messias. Hon blev så tagen att hon lämnade sin vattenkruka för att berätta för andra vad som hänt. Sedan fick fler och fler möta Jesus och förstod att det verkligen var han. Att han var den utlovade Messias.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Kungaboken kapitel 5, vers 1-4, 9-15

Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru, och en dag sade hon till sin matmor: ”Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria! Då skulle han bli botad från sin spetälska.” Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: ”Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden, så skall din hud läkas och du bli renad.” Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sade: ”Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad?” Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. ”Fader”, sade de, ”om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då? Desto större anledning när han bara vill att du skall bada dig för att bli renad.” Naaman for då ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: ”Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare.”

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 1, vers 3-7

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 46-54

Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever.” Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son lever”, och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen.

Psaltaren

Psaltaren psalm 36, vers 6-10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.