Gudstjänstkalender

Under hösten 2020 har vi försökt tänka till, ändra, pausa och Covid-19 anpassa samtliga verksamheter på bästa vis. Du ska kunna vara trygg i att vi inte samlar mer än 50 deltagare på våra arrangemang. På våra öppna mötesplatser hjälps vi alla åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Körer och grupper hittar du i kalendern längre ner på förstasidan.

Våra webbsändningar hittar du på: https://www.facebook.com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/
Sidan är öppen för alla och du behöver inte ha ett facebookkonto. (Kanske får du frågan om du vill skapa ett konto, klicka då på ”Inte nu” eller grå krysset i hörnan).

vecka 43
Tisdag 20 oktober
Släp 12 Lunchmusik: Marcin D Gluch på piano spelar nordisk musik, webbsänd.
Släp 12.30 Lunch, 40 platser, biljett hämtas kl.12.

Torsdag 22 oktober
Vallda 19.00 Mässa (rpa, tp)

Söndag 25 oktober - 20 sönd e trefaldighet
Vallda 11.00 Gudstjänst (tp, rpa), Lotta Rydberg Philipson -sång, webbsänd.
Släp 14-16 Öppen kyrka (tp, rpa) Vi firar en kortare mässa med nattvard kl. 15.30.

vecka 44
Tisdag 27 oktober
Släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med Lasse Nordung. Webbsänd.
Släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.

Torsdag 29 oktober
Vallda 19.00 Mässa (cgw, rpa)

Fredag 30 oktober - alla helgons dag
Släp 12-18 Öppen kyrka
Vallda 13-18 Öppen kyrka 

Lördag 31 oktober
Vallda 11.00 Gudstjänst (jm, rpa) webbsänd.
Vallda 12-18 Öppen kyrka (direkt efter gudstjänsten som börjar 11).
Släp 12.00-18.00 Minnesgudstjänst - I år uppdelat i flera mindre andakter och endast för inbjudna. Några platser finns kl. 16.30 och 17.30. (jm, ln)

Söndag 1 november - sönd e alla helgons dag
Vallda 16-19 Minnesgudstjänst - I år uppdelat i flera mindre andakter och endast för inbjudna. (rz, rpa)
Kullavik 11.00 Himlasånger (tp, ln, mb) webbsänd.

vecka 45
Tisdag 3 november
Släp 12.00 Lunchmusik: Lars Storm -orgel, webb.
Släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.

Torsdag 5 november
Vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)

Söndag 8 november - 22 sönd e trefaldighet
Vallda 11.00 Gudstjänst (rz, kk) webbsänd
Släp 14-16 Öppen kyrka (rz, kk) Vi firar en kortare mässa med nattvard kl. 15.30.

vecka 46
Tisdag 10 november
Släp 12.00 Lunchmusik: Teresa Indebetou -sång och Malin Ebbinghaus -flöjt, webbsänd.
Släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.

Torsdag 12 november
Vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

Söndag 15 november - sönd f domsöndagen
Släp 11.00 Gudstjänst (jm, kh), webbsänd.
Kullavik 14-16 Öppen kyrka (jm, kh) Vi firar en kortare mässa med nattvard kl. 15.30.

vecka 47
Tisdag 17 november
Släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med Lars Nordung, webbsänd.
Släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.
Släp 18.30 Filmkväll: ”Min pappa Marianne”. Läs mer!

Torsdag 19 november
Vallda 19.00 Mässa (rpa, tp)

Lördag 21 november
Släp 16.00 Konsert: Cornelia Beskow -sopran och Bengt Forsberg -piano. “Sånger vid havet”, Nyström, Rangström mm. Entré 150 kr, Särö musiksällskap. Med reservation för ändringar, se www.saromusik.se

Söndag 22 november - domsöndagen
Kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, rpa), webbsänd.
Vallda 14-16 Öppen kyrka (kj, rpa) Vi firar en kortare mässa med nattvard kl. 15.30.

vecka 48
Tisdag 24 november
Släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med Lars Nordung, webbsänd.
Släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.00, 40 kr.

Torsdag 26 november
Vallda 19.00 Thank God it’s Advent (rz, mr, kk)

Söndag 29 november - 1 sönd i advent
Vallda 9.30 Familjegudstjänst (rz, kk, rpa)
Vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa) Vallda kyrkokör. webbsänd
Släp 11.00 Gudstjänst (jm, ln)
Kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, sj) särö 17.00 Gudstjänst (tp, mb)

Präster: tp - Tomas Philipson, rz - Robin Zieseniss, cf - Cathrine Fernlöf, kj - Katarina Johansson, jm - Jenny Magnusson, cgw - Christina Glemme Wannebo.
Musiker: ln - Lars Nordung, sj - Sofia Johansson, rpa - Rebecka Palmgren Ashour, MR - Maria Raffai, mb - Maria Blåberg, kk - Kim Kehlmeier, åw - Åsa Winald, kh - Kenneth Hilldor.

Förbön

I våra kyrkor finns en förbönslåda. Där kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av präst eller diakon och vi ber för ditt böneämne (anonymt) i en gudstjänst.

Kyrktaxi

Kyrktaxi är för dig som tillhör våra församlingar och på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till våra gudstjänster. Det kostar 25:-/väg. Ring Taxi Kungsbacka på 0300-58 00 00 och beställ ”Kyrktaxi Vallda, Släps och Kullaviks församlingar”.

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att leva tillsammans

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Tobit kapitel 10, vers 7-13

Men hon svarade: ”Låt mig vara! Försök inte lura mig, min pojke är död.” Varje dag sprang hon ut och såg bortåt vägen där hennes son hade försvunnit, och hon vägrade att äta. När solen gick ner kom hon in, och hon klagade och grät hela natten och kunde inte sova. Raguel svarade: ”Stanna här, min pojke, stanna kvar hos mig, jag skall skicka folk till din far Tobit med underrättelser om dig.” — ”Nej, aldrig”, sade Tobias, ”jag ber dig att du låter mig resa härifrån till min far.” Då lät Raguel det bli så: Tobias fick ta sin hustru Sara och hälften av Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor och får, åsnor och kameler, kläder, pengar och husgeråd. Han önskade dem lycklig resa och gav Tobias sin avskedshälsning: ”Lycka till, min pojke, lycklig resa! Må himlens herre låta allt gå väl för er, för dig och för din hustru Sara. Måtte jag få se era barn innan jag dör.” Och till sin dotter Sara sade han: ”Visa aktning för din svärfar och svärmor, min dotter, ty från denna stund är de dina föräldrar, alldeles som vi som gav dig livet. Gå i frid, min dotter. Måtte jag bara få höra gott om dig så länge jag lever.” Efter denna avskedshälsning lät han dem ge sig av. Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad, och han prisade himlens och jordens herre, som råder över allt, för att hans resa hade gått lyckligt. Han prisade också Raguel och hans hustru Edna och sade: ”Måtte det lyckas mig att hedra dem så länge de lever.”

Epistel

Andra Timotheosbrevet kapitel 1, vers 3-5

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 13, vers 53-57

När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?” Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 68, vers 5-7

Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.