Gudstjänstkalender

Vi webbsänder gudstjänst, musikandakt och lunchmusik. De är stängda för besök tills vidare och kan endast ses digitalt. Till öppen kyrka kan du komma fysiskt. Max 8 personer samtidigt. Här hittar du vår kalender!

Våra webbsändningar hittar du vanligtvis på: https://www.facebook.com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/
Sidan är öppen för alla och du behöver inte ha ett facebookkonto. (Kanske får du frågan om du vill skapa ett konto, klicka då på ”Inte nu” eller grå krysset i hörnan).

Vecka 2
Tisdag 12 januari
Släp 12.00 Lunchmusik: Lars Nordung. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Söndag 17 januari - 2 sönd e trettondedagen
Släp 11.00 Gudstjänst (jm, ln). Endast webbsänd.
Släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, ln) Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

Vecka 3
Tisdag 19 januari
Släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med Lars Nordung. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Torsdag 21 januari
Vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa). Endast webbsänd.

Söndag 24 januari - 3 sönd e trettondedagen
Vallda 11.00 Gudstjänst (jm, rpa). Endast webbsänd.
Vallda 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, ln) Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

Vecka 4
Tisdag 26 januari
Släp 12.00 Lunchmusik: Piano till lunch med Carl Christiansson. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Torsdag 28 januari
Vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk) Endast webbsänd.

Söndag 31 januari - septuagesima
Kullavik 11.00 Gudstjänst (tp, mb). Endast webbsänd.
Kullavik 13.00-15.00 Öppen kyrka (tp, mb) Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

Vecka 5
Tisdag 2 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med Lars Nordung. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Torsdag 4 februari
Vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa). Endast webbsänd.

Söndag 7 februari - kyndelsmässodagen
Släp 11.00 Gudstjänst (cf, ln). Endast webbsänd.
Släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (cf, ln). Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
Släp 15.00 SöndagsDraget (cf) Barnens bibel till dig som fyller fyra under året.

vecka 6
Tisdag 9 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Podd till lunch med sång av Maria Blåberg & Tomas Philipson. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Torsdag 11 februari
Vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk). Endast webbsänd.

Lördag 13 februari
Släp 9.00-17.00 Retreat. Detta är en dag bara för dig. Du inbjuds till en tyst retreat i fastans tid där du kan få vila både kropp och själ och söka Guds närvaro i ditt liv. 100 kr inkl. frukost, lunch, fika. Anmälan senast 8/2: evelyn.montelius@svenskakyrkan.se

Söndag 14 februari - fastlagssöndagen
Vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa). Endast webbsänd.
Vallda 13.00-15.00 Öppen kyrka (rz,rpa) Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

Vecka 7
Tisdag 16 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: L Nordung -orgel. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem

Onsdag 17 februari
Släp 19.00 Askonsdagsmässa (ln). Endast webbsänd.

Torsdag 18 februari
Vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa). Endast webbsänd.

Söndag 21 februari - 2 sönd i fastan
Kullavik 11.00 Gudstjänst (jm, sj). Endast webbsänd.
Kullavik 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, sj) Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
Släp 15.00 Afternoon Tea Jessica Zandén berättar och visar bilder av sin morfar Gösta Nystroem. Åsa Winald sjunger bla ”Sånger vid havet” av Gösta Nystroem, Björn Johansson vid flygeln.

Vecka 8
Tisdag 23 februari
Släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med Berit Larsson. Endast webbsänd.
Släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Torsdag 25 februari
Vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk). Endast webbsänd.

Söndag 28 februari - 2 sönd i fastan
Släp 11.00 Gudstjänst (kj, ln, rpa, mb). Endast webbsänd. 
Släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (kj, ln, rpa, mb) Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
Vallda 15.00 Barnens söndag (rz, rpa) Happy Singers.

Präster: tp - Tomas Philipson, rz - Robin Zieseniss, cf - Cathrine Fernlöf, kj - Katarina Johansson, jm - Jenny Magnusson, cgw - Christina Glemme Wannebo.
Musiker: ln - Lars Nordung, sj - Sofia Johansson, rpa - Rebecka Palmgren Ashour, MR - Maria Raffai, mb - Maria Blåberg, kk - Kim Kehlmeier, åw - Åsa Winald, kh - Kenneth Hilldor.

Förbön

I våra kyrkor finns en förbönslåda. Där kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av präst eller diakon och vi ber för ditt böneämne (anonymt) i en gudstjänst.

Kyrktaxi

Kyrktaxi är för dig som tillhör våra församlingar och på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till våra gudstjänster. Det kostar 25:-/väg. Ring Taxi Kungsbacka på 0300-58 00 00 och beställ ”Kyrktaxi Vallda, Släps och Kullaviks församlingar”.

Andra söndagen efter trettondedagen

Texterna handlar om livets källa.

Tema

Livets källa

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 33, vers 18-23

Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet!” Herren svarade: ”Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ropa ut namnet Herren inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot.” Han fortsatte: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan! När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se.”

Epistel

Efesierbrevet kapitel 1, vers 7-14

I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 2, vers 1-11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet — ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 2-7

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd.