Meny

Gudstjänstkalender

Vårt gudstjänstschema ser lite annorlunda ut pga rådande omständigheter. Våra livesända gudstjänster hittar du på pastoratets öppna facebooksida. Söndagarnas radiogudstjänster kl 17 rattar du in 95,2 MHz. Längst ner på sidan hittar du bibeltexter för kommande söndag.

Våra livesändningar hittar du på: https://www.facebook.com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/
Sidan är öppen för alla och du behöver inte ha ett facebookkonto. (Kanske får du frågan om du vill skapa ett konto, klicka då på ”Inte nu” eller grå krysset i hörnan).

 vecka 33

Onsdag 12 augusti
Släp 17.30-19.00 Öppen kyrka.
Släp
19.00 Sommarandakt (jm, rpa). Livesänds via fb.

Söndag 16 augusti - 10 sönd e trefaldighet
Kullavik 11.00 Gudstjänst (jm, ln). Livesänds via fb.
Vallda 14-16 Öppen kyrka (jm, ln). Vi firar en kortare mässsa med nattvard kl. 15.30 som avslutning på öppen kyrka (covid-19 anpassad, läs mer).
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (kj, sj). I samarbete med Radio Pingst.

vecka 34
Torsdag 20 augusti
Vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk). Livesänds via fb.

Söndag 23 augusti - 11 sönd e trefaldighet
Vallda 11.00 Gudstjänst (kj, mb). Livesänds via fb.
Släp 14-16 Öppen kyrka (kj, mb). Vi firar en kortare mässsa med nattvard kl. 15.30 som avslutning på öppen kyrka (covid-19 anpassad, läs mer).
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (jm, mb). I samarbete med Radio Pingst.

vecka 35
Torsdag 27 augusti
Kullavik 18.00 Musikandakt (kj, mr). Livesänds via fb.

Söndag 30 augusti - 12 sönd e trefaldighet
Släp 11.00 Gudstjänst (rz, rpa). Livesänds via fb.
Kullavik 14-16 Öppen kyrka (rz, rpa). Vi firar en kortare mässsa med nattvard kl. 15.30 som avslutning på öppen kyrka (covid-19 anpassad, läs mer).
Radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (tp, ln). I samarbete med Radio Pingst.

Präster: tp - Tomas Philipson, rz - Robin Zieseniss, cf - Cathrine Fernlöf, kj - Katarina Johansson, jm - Jenny Magnusson, cgw - Christina Glemme Wannebo.
Musiker: ln - Lars Nordung, sj - Sofia Johansson, rpa - Rebecka Palmgren Ashour, MR - Maria Raffai, mb - Maria Blåberg, kk - Kim Kehlmeier, åw - Åsa Winald, kh - Kenneth Hilldor.

Förbön

I våra kyrkor finns en förbönslåda. Där kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av präst eller diakon och vi ber för ditt böneämne (anonymt) i en gudstjänst.

Kyrktaxi

Kyrktaxi är för dig som tillhör våra församlingar och på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till våra gudstjänster. Det kostar 25:-/väg. Ring Taxi Kungsbacka på 0300-58 00 00 och beställ ”Kyrktaxi Vallda, Släps och Kullaviks församlingar”.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.