Blomsterfonden

I samband med en begravning kan man istället för blommor välja att ge en gåva till välgörande ändamål.

I samband med en begravning kan man istället för blommor välja att ge en gåva till välgörande ändamål. Det innebär att du betalar in pengar till blomsterfonden och vi förmedlar ett minnesblad till anhöriga. Du kan själv välja ändamål dit pengarna ska gå alternativt låta gåvan gå direkt till Blomsterfonden som sedan vidarebefordrar summan till Svenska kyrkans internationella arbete.

Hur gör man för att skänka en gåva:

1. Kontakta alltid pastorsexpeditionen på tel: 0300-32 35 50.
E-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se.
Vi behöver veta vem det är till minne av, begravningens datum, tid och plats.
En hälsningsrad, summan och vart gåvan ska förmedlas.  
Det går också bra att komma in och betala på pastorexpeditionen.

2. Sätt in pengar på bg 905-3240. Skriv: Blomsterfonden Vallda alt. Släp.
Eller swisha till 123 494 49 89. Skriv: Blomsterfonden Vallda alt. Släp.