Meny

Gravskick

På Vallda och Släps kyrkogårdar erbjuder vi fyra olika former av gravskick. Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på.

Minneslund

Minneslunden är en gravplats utan enskild gravrätt. Gravsättning sker anonymt inom ett avgränsat område utan närvaro av anhöriga. Minneslunden har en gemensam plats för utsmyckning. Skötsel utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättningen noteras i gravbok.

Urngravplats

Gravplats för upp till sex urnor. Platsen smyckas med sten och rabatt av gravrättsinnehavaren som också ansvarar för skötseln. Gravrätten gäller i 25 år och kan förnyas. Graven noteras i gravbok och ritas in på gravkarta. Gravbrev utfärdas.

Askgravplats

Ett alternativ till urngrav med plats för två urnor. Stenen kan graveras eller förses med platta, vilket bekostas av innehavaren. Gravsättning kan ske i anhörigas närvaro. En kostnad tas ut för gravsten och skötsel av gemensam plantering. Anhöriga kan smycka med snittblommor, vinterdekoration och ljus. Gravrätten gäller i 25 år och kan förnyas. Graven noteras i gravbok och ritas in på gravkarta. Gravbrev utfärdas. Läs mer här >>

Kistgravplats

En traditionell grav med plats för en eller två kistor. Gravrätts-innehavaren ansvarar för skötsel och kan smycka graven med sten och rabatt. Gravsättning kan ske i anhörigas närvaro. Skötsel kan överlåtas på kyrkogårds-förvaltningen mot ersättning. Gravrätten gäller i 25 år och kan förnyas. Graven noteras i gravbok och ritas in på gravkarta. Gravbrev utfärdas.

 

Välkommen med frågor
För frågor om begravning och gravskötsel, samt tecknande
av avtal, kontakta:
Katarina Lampa
Kamrersassistent, gravfrågor
Tel: 0300-32 35 54
E-post