Gravskick

På Vallda och Släps kyrkogårdar erbjuder vi fem olika former av gravskick. Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på.

Kistgravplats

En traditionell grav med plats för en eller två kistor. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och kan smycka graven med sten och rabatt. Gravsättning kan ske i anhörigas närvaro. Skötsel kan överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen mot ersättning. Gravrätten gäller i 25 år och kan förnyas. Graven noteras i gravbok och ritas in på gravkarta. Gravbrev utfärdas.

Urngravplats

En traditionell grav för upp till 5 urnor. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och kan smycka graven med sten och rabatt. Gravsättning kan ske i anhörigas närvaro. Skötsel kan överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen mot ersättning. Gravrätten gäller i 25 år och kan förnyas. Graven noteras i gravbok och ritas in på gravkarta. Gravbrev utfärdas.

Askgravplats

Ett alternativ till urngrav med plats för två urnor. Stenen kan graveras eller förses med platta, vilket bekostas av innehavaren. Gravsättning kan ske i anhörigas närvaro. En kostnad tas ut för gravsten och skötsel av gemensam plantering. Anhöriga kan smycka med snittblommor, vinterdekoration och ljus. Gravrätten gäller i 25 år och kan förnyas. Graven noteras i gravbok och ritas in på gravkarta. Gravbrev utfärdas.
Regler för askgravar - dokument för underskrift >>

Askgravlund

Gemensam gravplats utan gravrätt, där aska gravsätts av Särö pastorat och de anhöriga får närvara om så önskas. Namnplakett sätts upp på gemensamt monument och placeras i turordning efter beställning. 
Avtal askgravlund Särö pastorat - dokument för underskrift >>

Minneslund

Minneslunden är en gravplats utan enskild gravrätt. Gravsättning sker anonymt inom ett avgränsat område utan närvaro av anhöriga. Minneslunden har en gemensam plats för utsmyckning. Skötsel utförs av kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättningen noteras i gravbok.
Bekräftelse minneslund - dokument för underskrift >>