Hitta gravar

Du kan själv söka efter gravar i vårt gravregister via www.svenskagravar.se. Gravbok började föras först på 1940-talet, så innan dess är informationen om de gravsatta bristfällig eller saknas.
 
Det finns även andra portaler där du kan söka efter uppgifter om gravar:
 www.finngraven.se
 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf

Gravstensinventeringen
Gravstensinventeringen är en sökbar databas med fotografi på gravstenen och i förekommande fall hela gravvården, samt gravstenens text. På denna sida har en frivillig släktforskare fotograferat och registrerat alla gravstenar på kyrkogårdarna i Vallda och Släp. http://grav.rotter.se/