Skapad:2015-04-15 11:49:00

Lundby är den stadsdel som växer allra snabbast i Göteborg. På våra nuvarande begravningsplatser, Lundby nya och Lundby gamla, finns inte möjlighet att att ta emot en kommande ökad efterfrågan på närbelägna gravplatser. Därför avser kyrkogårdsförvaltningen att nu återuppta del av tidigare ödekyrkogård i Bräcke som begravningsplats - och där anlägga en askgravlund. Vi hälsar också välkommen till informationsmöte om ny askgravlund i Bräcke - måndagen den 20 april 2015, kl 19.00, i Lundby nya kyrka. Vi bjuder på kaffe med dopp!

Läs mer om Ny askgravlund i Bräcke

Hitta graven!

Skapad: 2011-06-13 15:50:00

Klicka här


så kan du söka gravsatta på alla våra begravningsplatser i Göteborg.
Du kan söka på flera olika sätt, til exempel via namn, kyrkogård, födelsedatum och dödsdatum.

Den 6 november 2014 gick Hitta graven-tjänsten över i "ny klädsel", Svenska gravar, men med samma innehåll.  

Här finns mer information!

 

Skapad:2014-09-23 16:16:00

Nu kan du gå en egen digitalt guidad rundtur på delar av Östra kyrkogården i Göteborg. Klicka på ljudfilerna så får du fyllig information om ett urval av de intressanta pesoner som är begravda här och om annat sevärt på kykrogården. Om du går hela rundan -15 stationer, tar det ca 45 minuter. Ta gärna en karta, som ligger i lådan vid startpunkten direkt efter entrén från Redbergsplatsen. Du kan också ladda ner kartan, den kommer efter alla 15 ljudfiler.

Läs mer om Ljudfiler

 

 Senaste nytt!

Ny utomhusbelysning på Östra, Stampen, Fridhem
och Gunnareds kyrkogård

På Östra, Stampens, Fridhems och Gunnareds kyrkogård är nu alla utomhusarmaturer med kvicksilverlampor att ersatta med nya armaturer anpassade för energisnåla, miljövänliga LED-lampor. Detta är etapp 1 i pågående belysningsprojekt.

Etapp 2, med byte på Västra, Örgryte nya, Billdal, Backa nya och gamla, Torslanda, Bergum, Västra Frölunda och Rödbo kyrkogårdar, inleds våren 2015 

Delvis avstängt till minneslunden, Gunnared
Det myckna regnandet har spolat bort material vid minneslunden på Gunnareds kyrkogård, vilket gör att vi nu tillfälligt - av säkerhetsskäl - måste stänga vissa delar av gångarna i minneslunden.

Lapidarium på Bergums kyrkogård
Vi uppför vi ett s.k. lapidarium på Bergums kyrkogård. Den gamla gravstensamlingen som stått vid västra entrén är restaurerad och får ny plats öster om kyrkan. Många av gravvårdarna anses som omistliga. Stenarna kommer därför att placeras skyddade under tak och få en fin inramning. Besökare kan på ett tillgängligt sätt gå runt och läsa om gravvårdarna.

Renovering av mur på Askim Norra kyrkogård
På Askims norra kyrkogård pågår renovering av kyrkogårdsmuren, här rör de sig om cirka 40 meter som skadats. Var vänlig iaktta försiktighet vid passage.

Fortfarande problem med vildsvin på Billdals kyrkogård
Problemen kvarstår med att vildsvin ibland tar sig in på Billdals kyrkogård och bökar upp på gräsytorna. Vi ber drabbade om ursäkt för det inträffade, återställer gräsytorna så fort vi hinner och har sedan en tid tillbaka intesifierat jakten på vildsvinen


Nedlagda gravstenar

Det förekommer att gravstenar släpper i gjutning och dubbning och därigenom blir instabila. Dåligt förankrade gravstenar innebär säkerhetsrisker för både besökare och kyrkogårdsarbetare. Därför väljer vi att lägga ned de stenar som utgör säkerhetsrisker - allt för att undvika olyckor. Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren och det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt.

Här finns mer information om nedlagda gravstenar!

Om din gravsten blivit nedlagd ber vi dig vänligen ta kontakt med planerare Stefan Andersson, tel. 031-731 82 86.

______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

Vill du ha hjälp att sköta graven?

Skapad: 2011-11-02 12:30:00

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut granris och dekorationer.

Vi erjuder även tvättning av gravsten. Det går också att beställa gravskötsel för fem år i taget.

Läs mer om våra gravskötselerbjudanden här!

 

Nu möjligt att få en återgångsgrav

Skapad: 2011-11-01 19:15:00

 

Just nu har vi ca 6.000 disponibla återgångsgravar i Göteborg. Många av våra återgångsgravar har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på kyrkogården. Flest lediga finns på Kviberg, Östra och Västra kyrkogården. En återgångsgrav kan man få kostnadsfritt, alternativt för 1.000:- (vid övertagande av befintlig gravanordning).

Om man i förväg vill försäkra sig om att få en grav på en utvald kyrkogård går det även att förhandsboka återgångsgrav! 

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2012-03-26 14:40:00

Vid begravnings- eller gravskötselfrågor, ring:

031-731 80 80

öppet vardagar  9-12, 13-16

Om du söker en särskild person eller funktion, ring vår växel:

031-731 88 00

Här finns mer kontaktinfo!

Röhsska familjegraven, Östra kyrkogården

Röhsska mausoleumet på Östra kyrkogården. Foto: Anna Rikner

Skapad: 2011-02-17 10:30:00

På Göteborgs kyrkogårdar finns många intressanta personer begravda. I vårt register kan du söka efter personer som varit betydelsefulla för samhällsutvecklingen, näringslivet och kulturlivet i Göteborg - eller på annat sätt bidragit till att göra Göteborg känt.

Läs mer

Välkommen till 2015 års kyrkogårdsvandringar

Skapad: 2012-05-29 08:10:00

Östra kyrkogården, 2015
- Tisdagen den 19/5, kl 17.30
- Tisdagen den 16/6, kl 10.15
- Tisdagen den 18/8, kl 17.30
- Tisdagen den 1/9, kl kl 10.15
Guide: Christer Mellqvist. Ingen föranmälan. Samling vid entrén till Askgravlunden.

Stampens kyrkogård, 2015
- Tisdagen den 9/6, kl 17.30
- Torsdagen den 3/9, kl 10.15  
Guide: Christer Mellqvist. Ingen föranmälan. Samling vid byggnaden Infocentrum i mitten av kyrkogården.

Örgryte gamla kyrkogård
- Onsdagen den 27/5, kl 17.30
- Torsdagen den 20/8, kl 10.15
Guide: Christer Mellqvist. Ingen föranmälan. Samling vid entrén till Örgryte gamla kyrka.

Enhetlig begravnings-avgift införs i Sverige 2016

Skapad: 2013-05-30 11:13:00

Sveriges riksdag beslutade i maj 2013 att införa en enhetlig begravningsavgift i Sverige (förutom för Stockhom och Tranås). Den nya, enhetliga begravningsavgiften ska gälla från och med  den 1/1 2016. 

2013-års begravningsavgift i Göteborg uppgår till  13,5 öre per beskattad 100 kr.  Vid en kommunalt beskattningsbar årslön på 250.000:-  uppgår begravningsavgiften till 338 kr. I många församlingar runt om i Sverige är begravningsavgiften betydligt högre. Riksdagen beslut syftar till att jämna ut de stora skillnader som finns idag i olika delar av landet.

Här finns mer info om begravningsavgiften! 

 

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2009-07-02 00:00:00

Box 1526
401 50 Göteborg
växel 031-731 88 00

 
Begravningsenheten
Besöksadress:
Kvibergs kyrkogård
415 05 Göteborg

 

Skötselenheten
Besöksadress:
Stampgatan 15
416 64 Göteborg

 

//