Kyrknyckeln

Församlingsbladet Kyrknyckeln ges ut av Svenska kyrkan i Vallda, Släp och Kullavik. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är på 8 650 exemplar.

Kontakta redaktionen

Du som bor i våra församlingar får Kyrknyckeln distribuerad direkt i din brevlåda. Om du inte får din tidning eller har andra synpunkter så hör gärna av dig till oss.

Elin Rytterqvist
Kommunikatör
Tel: 0300-32 35 73
elin.rytterqvist@svenskakyrkan.se