Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

KÖR: Voice Squad, från 13 år

Torsdagar kl 19.30-21.00. Kullavikskyrkan.

Den här kören är för dig som älskar att sjunga och är 13 år och uppåt. 
Vi sjunger pop, gospel och soul. Tillsammans med ungdomskören i Vallda gör vi en konsert per termin och på våren gör vi dessutom ett ännu större projekt - ungdomsmässa.

Maria Raffai 
Musikpedagog
Tel. 031-788 73 14
e-post