Vallda kyrka - fakta

Vallda kyrka byggdes på 1200-talet. Den medeltida stenkyrkan var troligtvis ganska olik den nuvarande, betydligt kortare och med lägre takhöjd.

Vallda kyrka byggdes på 1200-talet. Den medeltida stenkyrkan var troligtvis ganska olik den nuvarande, betydligt kortare och med lägre takhöjd. Små fönster på sydsidan släppte bara in sparsamt med ljus. Genom ett smalt fönster i östväggen, belystes altaret då man firade morgonmässa. En bågformad portal, den så kallade triumfbågen, ledde in till koret.

År 1662 togs triumfbågen bort, sidoväggarna förlängdes med 10 meter, stora fönster togs upp i murarna och koret byggdes ut.

Tornet blev klart 1770. Tidigare var 2 av klockorna upphängda i en klockstapel på Klockhögen, öster om kyrkan. 1993 fick Vallda kyrka sin tredje klocka och nu ljuder en klar treklang över Vallda när den medeltida storklockan, den drygt 300 år gamla lillklockan tillsammans med den nya mellanklockan kallar till gudstjänst.  

Dopfunt  
Dopfunten är det äldsta föremålet i kyrkan. Den är från 1200-talet, gjord i täljsten av en okänd konstnär och stenhuggare. Funten är fyrpassad, dvs. har formen av en fyrklöver och är på sidorna prydd med vackra blomstermotiv. Dessa motiv var under medeltiden målade i lysande färger, något man kan se rester av än i dag! Under medeltiden hade Valldafunten sin plats i kyrkans mitt, vilket gjorde att den var det första man såg när man kom in i kyrkan.

Altartavla
Den nuvarande altartavlan fick kyrkan 1982. Den är målad av Joel Mila en välkänd kyrkokonstnär i Västsverige. Tavlan, som kom att bli konstnärens sista verk, föreställer "Kristus på förklaringsberget" och dess nutida stil bryter av mot 1600-talskorets arkitektur. Den gamla altartavlan finns fortfarande kvar bakom den nya. 

Vallda bisättningshus
Beläget på Vallda kyrkogård. Här finns plats för mindre begravningar med max 15 gäster.

Övrigt
Det finns handikappanpassad toalett i kyrkan och i bisättningshuset på kyrkogården. 

Vallda kyrka rymmer 250 personer och församlingshemmet 100.

Historievandring i Vallda

Följ kommunens kulturhistoriska skyltar som handlar om Vallda kyrkby. De har fyra olika teman; Vallda kyrka, Gustafsberg, Säteriet och Gårdarna. Sträckan tar ca 30 minuter att gå i lugn takt.