Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund och uppföljning. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. 

Bårtäcke

Det finns ett bårtäcke i Vallda kyrka och ett i Släps kyrka för utlåning. Båda är vävda av Sigrid Börjesson. Kontakta pastorsexpeditionen för bokning, tel: 0300-32 35 50.

Enhetlig begravningsavgift infördes 1 januari 2016

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, betalar samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna eftersom begravningsverksamheten där är kommunal.

Någon att prata med

Många behöver stöd för att så småningom kunna gå vidare i livet när en närstående avlidit. Välkommen att boka tid för enskilt samtal med en präst eller diakon. Du kan även delta i en Leva vidare grupp för att bearbeta det som hänt tillsammans med andra i liknande situation. 
 
Läs mer om Samtal
Läs mer om Leva vidare grupp

Gravskick

På Vallda och Släps kyrkogårdar erbjuder vi fem olika former av gravskick. Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på.

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Våra kyrkogårdar

I Särö pastorat finns tre kyrkor och två kyrkogårdar. Kyrkogårdarna ligger i anslutning till Vallda kyrka och Släps kyrka. Kullavikskyrkan har ingen anslutande kyrkogård utan tillhör Släp.

Önskemål om begravning

Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning och om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Blomsterfonden

I samband med en begravning kan man istället för blommor välja att ge en gåva till välgörande ändamål.

Hitta gravar

Du kan själv söka efter gravar i vårt gravregister via www.gravar.se. Här finns också länkar till andra portaler där du kan söka efter uppgifter om gravar.