Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kullavikskyrkan

Välkommen till Kullavikskyrkan. En öppen kyrka med kärlek, glädje och plats för hela människan!

Kullavikskyrkan

Besöksadress: Kyviks Äng 17, 429 30 Kullavik.

Postadress: Box 42, 429 21 Kullavik.

Pastorsexpedition Särö pastorat: Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda.
Tel: 0300-32 35 50. Fax: 0300-204 25.
Mån-fre kl. 9.30-12, 13-16.
e-post