Kullavikskyrkan

Välkommen till Kullavikskyrkan. En öppen kyrka med kärlek, glädje och plats för hela människan!

Sopplunch - Kullavik

Sopplunchen är pausad. Vi erbjuder tills vidare lunchlådor tisdagar och torsdagar. Lunchlådorna beställs senast fredag veckan innan kl 12. Läs mer om lunchlådor!

Morgonbön

"Varje morgon ber vi i Kullavikskyrkan för den oroliga tid vi lever i med snabb spridning av Corona. Vi ber om lugn för den som är orolig, om läkedom för den som är smittad, om kraft för den som arbetar i sjukvården, om klokskap för dem som fattar beslut och om mod, hopp och medmänsklighet för oss alla. Be gärna med oss - antingen i kyrkan 8:45 eller hemma när du vill."

Kullavikskyrkan

Adress: Kyviks Äng 17, 429 30 Kullavik.

Pastorsexpedition Särö pastorat: Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda.
Tel: 0300-32 35 50. Fax: 0300-204 25.
Mån-fre kl. 9.30-12, 13-16.
e-post