Släps kyrka - fakta

Kyrkan invigdes den 14 augusti 1853. Den ersatte en medeltida kyrka från 1300-talet, som låg i Kyrkbyn, drygt en kilometer söder om den nuvarande kyrkan. Här finns den gamla kyrkplatsen kvar.

Korfönstren i Släps kyrka

När man kommer in i kyrkan fångas blicken av det fina koret, där altartavlan omgärdas av de vackra korfönstren. Joel Mila heter konstnären som gjort de båda korfönstren. ”Skapelsen” och ”Den uppståndne Kristus”. Tillsammans med altartavlan från år 1891 av Sven Lindroth utgör korfönstren en talande illustration av Trosbekännelsens tre artiklar: om Gud Fader och skapelsen, om Guds son och om Den helige Ande och helgelsen. När vi stämmer in i Trosbekännelsen är det värdefullt att låta blicken vila först på det vänstra korfönstret, sedan på altartavlan och slutligen på korfönstret till höger.

Det vänstra korfönstret

”Skapelsefönstret”. Guds goda skapelse visas med ljus och kraft. Människor och träd, blommor och snäckskal, lejonet på marken, fåglarna i trädet och fiskarna i  havsdjupet – allt är Guds skapelse.

Det högra korfönstret

”Den uppståndne Kristus” ”…syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv” detta är det som det högra korfönstret vill åskådliggöra. Vi ser Kristus möta den botfärdige rövaren och vi ser den tomma graven. Fönstret förmedlar en vision av glädje och lovsång, och genom Guds helige Ande - symboliserad av duvan över Kristus huvud – tränger nu himmelrikets krafter fram på jorden.

Altartavlan

Tillsammans med altartavlan "Se Menniskan" (Jesus inför Pilatus) blir hela koret i Släps kyrka en ständig påminnelse om innehållet i vår kristna tro, om allt detta som vi får ta emot i vår kyrka för att sedan ta med oss ut i vardagen.
(Text: Stellan Olltéus)

Krucifix från gamla kyrkan

I Släps kyrka finns ett krucifix från 1500-talet.

Hjortbergstavlan

Hjortbergstavlan är Släps kyrkas mesta kändis. Tavlan har visats på museum runt om i Sverige och utomlands, och återges i flera historie- och prosaböcker. 

Hjortbergstavlan har något att berätta. Tavlan öppnar en dörr till historien och 1700-talets svenska upplysningstid. På tavlan skildras kyrkoherde Gustaf Fredrik Hjortberg, hustrun Anna Helena och deras femton barn, även dem som inte uppnådde vuxen ålder. De döda barnens ansikten är delvis skymda eller bortvända. Gustaf Hjortberg var verksam i Släp och Vallda under åren 1754-1779. Han var en mångfasetterad man med stort intresse för vetenskap och andlighet, vilket symboliseras av flera föremål på målningen..

Tavlan är målad av Jonas Dürchs under 1770-talet och anses vara ett viktigt dokument över 1700-talets tidsanda.
Läs mer här >>

Orgeln i Släps kyrka

Byggd av O Hammarbergs orgelverkstad.
Invigdes på Pingstdagen 1977.
Nytt fristående korspelbord, byggd av Lindegrens orgelbyggeri,  invigdes på första söndagen efter trefaldighet 2015.

Namnet på stämman (Rörflöjt, Trumpet osv) anger tonens karaktär 16’ 8’ osv anger stämmans tonhöjd. Ju högre tal dess då lägre tonhöjd. II, IV osv anger att flera pipor ljuder på samma ton. Används som klangkrona och effektklang.

KOPPEL
II-I, I-P, II-P
16’II-I, 4’II-P
16’II-II, 4’II-II

PEDALVERK
(pedaltangenterna, som spelas med fötterna)
Subbas 16’
Principalbas 8’
Gedacktbas 8’
Oktavbas 4’
Rauschpipfe III
Alikvot II
Basun 16’
Midi  

SVÄLLVERK II
(Manual 2, övre tangentraden)
Fugara 8’
Gedackt 8’
Principal 4’
Koppelflöjt 4’
Oktavflöjt 2’
Nasat 1 1/3’
Scharf II
Sesquialtera II
Oboe 8’
Tremulant (=vibrato)
Midi

HUVUDVERK I
(Manual 1, nedre tangentraden)
Borduna 16’
Principal 8’ delvis fasad
Gamba 8’
Rörflöjt 8’
Oktava 4’ delvis fasad
Flûte octaviante 4’
Kvinta 2 2/3’
Oktava 2’
Mixtur IV
Kornett III
Trumpet 8’ Midi (inkoppling av synth)  

Mekanisk traktur och registratur från spelbordet på läktaren. Elektrisk traktur och registratur från korspelbordet med digital överföring. Orgeln är försedd med fria kombinationer. Svällverkets pipor är inbyggda i ett slutet skåp där framsidan består av jalusiluckor som kan öppnas och stängas med en balanstrampa. Detta gör att man kan öka och minska ljudstyrkan. Orgeln består av drygt 2000 pipor.

Orgelhistorik i Släp

Prosten och amatörorgelbyggaren m.m. Gustaf Fredrik Hjortberg (se Hjortbergstavlan under läktaren) byggde 1760 en orgel till Släps gamla kyrka.

Fasaden till hjortbergsorgeln, här tecknad av orgelbyggare Johan Niclas Söderling. Söderling var orgelbyggare i Göteborg under mitten och andra hälften av 1800-talet.

1858 byggde Söderling en orgel på 10 stämmor till den nybyggda kyrkan i Släp. Det är den söderlingska orgelfasaden vi ser än idag (utom fasadpiporna som är från 1977).

Söderlings orgel ersattes 1928 med en orgel byggd av Olof Hammarberg, Göteborg. Denna orgel hade 19 stämmor. Orgeln omdisponerades 1960 av Tore Lindegren. Denna orgel hade ett pneumatiskt styrsystem vilket blev ostabilt med tiden.

1977 byggdes en ny orgel av O Hammarbergs orgelverkstad under ledning av Nils Hammarberg (son till Olof). Orgeln fick nu ett helt mekaniskt styrsystem och 27 stämmor.

Orgeln tillbyggdes 2014-15 med ett fristående digitalt spelbord i koret av Lindegrens orgelbyggeri, under ledning av Leif Lindegren (son till Tore Lindegren). För att få närhet till kör, präst, solister, musiker och inte minst den gudstjänstfirande församlingen, planerades -i samband med Släps kyrkas renovering 2009- byggandet ett korspelbord till kyrkans läktarorgel.

Spelbordets yttre är ritat av Annette Vejen Tellevi (arkitekt vid kyrkans renovering 2009), insidan är ritad av Lasse Nordung tillsammans med Leif Lindegren -som har varit totalentreprenör.

Ulrik Schau står för det vackra snickeriet. Ingemar Oskarsson har varit orgelelektroniktekniker och har koll på alla ledningar, kretskort, orgeldatorer m.m. 

Mats Nätterberg och Ingemar Dranvik har målat spelbordet (målade även kyrkan vid renoveringen 2009).

Släps kapell

En låg trappa leder upp till kapellet på kullen jämte kyrkan. Gravkapellet har en vacker arkitektur med blyinfattade fönster, och är ritat av arkitekt Axel Forsén.

Selma Mattsson, Bolsheden, hade vid sin död 1950 testamenterat pengar till Släps församling. Med hjälp av dessa pengar byggdes gravkapellet 1955. 

Under 2014 renoverades gravkapellet på Släps kyrkogård. Nu kan det åter användas till sitt ursprungliga syfte; mindre begravningar med max 15 gäster.

Lekplatser

Vi har härliga lekplatser och utemiljöer i nära anslutning till alla våra tre kyrkor. De är välbesökta utflyktsmål för hela familjen.