Hjortberg

Hjortbergstavlan i Släps kyrka är en världskändis. Tavlan öppnar en dörr till historien och 1700-talets svenska upplysningstid.

Hjortbergstavlan har något att berätta. Tavlan öppnar en dörr till historien och 1700-talets svenska upplysningstid. På tavlan skildras kyrkoherde Gustaf Fredrik Hjortberg, hustrun Anna Helena och deras femton barn. Hjortberg var verksam i Släp och Vallda under åren 1754-1779. Han var en mångfasetterad man med stort intresse för vetenskap och andlighet.

Tavlan hänger vanligtvis i Släps kyrka, men är emellanåt utlånad till olika museum. Bland annat har tavlan visats på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg samt museum i Berlin och Paris, och återges i flera historie- och prosaböcker.

Visning

Vill du boka en visning av tavlan så kontakta oss. För skolklasser och större sällskap kan vi erbjuda dramatiserad visning med herr och fru Hjortberg själva.
Visningen är gratis. Boka gärna till en kopp kaffe och Anna Helena bakelse (chokladbiskvi) för 40 kr.
Elin Rytterqvist, tel: 0300-32 35 73,elin.rytterqvist@svenskakyrkan.se
Annika Munther, tel: 031-788 73 23,annika.munther@svenskakyrkan.se

Artikel publicerad i Kyrknyckeln nr 1 2017
i samband med vår Hjortbergsutställning:

Gustaf Hjortberg

Hjortbergstavlan är Släps kyrkas mesta kändis. Tavlan har visats på museum runt om i Sverige och utomlands, och återges i flera historie- och prosaböcker. Nu tar vi fram en utställning kring tavlan och välkomnar dig att ta del av din lokala historia.

Det är något särskilt med Hjortbergstavlan. Tavlan har något att berätta för oss och öppnar en dörr till historien och 1700-talets svenska upplysningstid.

Du som varit i Släps kyrka har säkert lagt märke till den. Vid en första anblick är det en imponerande stor tavla som hänger längs ena orgelläktarens vägg. Ett familjeporträtt från 1770-talets början föreställande Gustaf Hjortberg, hans hustru Anna Helena och deras femton barn. Tittar man lite längre ser man att några av barnen står bortvända eller är halvt dolda, vilket var tidens sätt att avbilda bortgångna familjemedlemmar. Målningens detaljrikedom ger ständigt betraktaren nya intryck.

Tavlans huvudperson är kyrkoherde Gustaf Hjortberg som var verksam i Vallda och Släp under åren 1754-1776. Han utstrålar vänlig pondus och auktoritet. Kring honom ser man symboler för hans lärdom, resor och intressen, så som böcker, naturaliekabinett, mätinstrument, väggur och en livs levande lemur.

Gustaf Hjortberg var en spännande och mångfasetterad man med stort intresse för vetenskap och andlighet. Han föddes 1724 i Göteborg och efter prästvigning tjänstgjorde han som skeppspredikant vid Ostindiska kompaniet och följde med på tre resor till Kanton i Kina. Under de långa seglatserna samlade han och beskrev många olika slags naturalier som han sände till Vetenskapsakademien. I hela riket fanns ingen curieuxare prästman sa Carl von Linné.

Många präster ägnade sig åt medicinsk praktik under 1700-talet. Gustaf Hjortberg tillverkade egna mediciner som han delade ut gratis till de fattiga och han inrättade ett koppympningshus. Hans specialitet var elektroterapi, vilket innebar att patienter gavs elektriska stötar för att bli botade från diverse åkommor, såsom gikt, förlamning, reumatism och dövhet. Det sägs att hans mottagning var full av kvarlämnade kryckor.

Gustav Hjortberg var också tekniker och jordbruksförespråkare; det var han som introducerade potatisen i bygden. Han var författare och inte minst familjefader, samt orsaken till Sveriges första strejk, den i Vallda när byborna inte ville lägga mer pengar och arbetskraft på att bygga kyrktornet ännu högre.

Gården Gustafsberg i Vallda förvandlade Hjortberg till ett mönsterjordbruk och där anlade han en vacker trädgård med terrasser, fruktträdsplantager och fiskdammar. Efter ett händelserikt liv avled Gustaf Hjortberg 1776, endast 51 år gammal. Hans efterlevande familj levde i fattigdom på Släps stomgård.

Intresset för tavlan är stort både i Sverige och utomlands. Den har varit utlånad till olika museum och återges i studentlitteratur och konsthistoriska bilddatabaser. Tavlan visas även i flera välkända skönlitterära sammanhang som boken Kvicksand av Henning Mankell och tv-serien De halvt dolda av Jonas Gardell.

Utställningen i Släps kyrka tar avstamp i Hjortbergstavlan och den litteratur som finns om dess huvudperson. Besökaren får ta del av berättelsen om en lokal kändis och hans samtid. Egna föremål blandas med inlånade och med hjälp av ljud och bild lockar utställningen många sinnen.

Elin Rytterqvist