Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sångteknik: VOX

Onsdagar kl. 18.00-21.00 i Släps församlingshem.

Din röst är ett unikt instrument. Hur fungerar den? Vad är det som gör att du låter som du gör? Hur hanterar du text/musik/stil? Utveckla just din specifika röst genom konkret kunskap om hur rösten fungerar. Vi sjunger solo, duetter, kör mm (inför varandra) och övar oss i scenframställning genom att sjunga på gudstjänster/konserter. Du bör kunna ta ut en sång/stämma och öva hemma emellan träffarna.

Åsa Winald
Musikpedagog 
Släps kyrka
Mobil: 0760-023113
E-post