Våra kyrkogårdar

Våra vackra kyrkogårdar är platser för stillhet och eftertanke, men också kulturskatter som berättar om olika tiders historia.

I Särö pastorat finns tre kyrkor och två kyrkogårdar. Kyrkogårdarna ligger i anslutning till Vallda kyrka och Släps kyrka. Kullavikskyrkan har ingen anslutande kyrkogård utan tillhör Släps.

På båda kyrkogårdarna finns det fyra olika gravskick; kistgravplats, urngravplats, askgravplats och minneslund. Till kyrkogårdarna hör också varsin bisättningslokal.

För frågor om gravskötsel, avtal och gravrätter:

Katarina Lampa
Kamrersassistent, gravfrågor
Tel: 0300-32 35 54
E-post

för frågor om och bokning av begravning

Pastorsexpeditionen
Tel: 0300-32 35 50
E-post