Våra kyrkogårdar

Våra vackra kyrkogårdar är platser för stillhet och eftertanke, men också kulturskatter som berättar om olika tiders historia.

I Särö pastorat finns tre kyrkor och två kyrkogårdar. Kyrkogårdarna ligger i anslutning till Vallda kyrka och Släps kyrka. Kullavikskyrkan har ingen anslutande kyrkogård utan tillhör Släp.

På båda kyrkogårdarna finns det fem olika gravskick; kistgravplats, urngravplats, askgravplats, askgravlund och minneslund.

Till kyrkogårdarna hör också varsin bisättningslokal. Dessa är lokaler för förvaring och visning av stoft och kan användas för mindre begravningsceremonier. Bisättningslokalen i Släp är utan religiösa symboler.

På Släps kyrkogård finns särskilda gravplatser för muslimer.

För frågor om och bokning av begravning

Pastorsexpeditionen
Tel: 0300-32 35 50
saro.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Gravskick

På Vallda och Släps kyrkogårdar erbjuder vi fem olika former av gravskick. Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på.

Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig förvaltningen att mot en kostnad utföra skötseln.

Hitta gravar

Du kan själv söka efter gravar i vårt gravregister via www.gravar.se. Här finns också länkar till andra portaler där du kan söka efter uppgifter om gravar.

Önskemål om begravning

Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning och om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen och har som uppgift att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten.