Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra kyrkogårdar

Våra vackra kyrkogårdar är platser för stillhet och eftertanke, men också kulturskatter som berättar om olika tiders historia.

I Särö pastorat finns tre kyrkor och två kyrkogårdar. Kyrkogårdarna ligger i anslutning till Vallda kyrka och Släps kyrka. Kullavikskyrkan har ingen anslutande kyrkogård utan tillhör Släps.

På båda kyrkogårdarna finns det fyra olika gravskick; kistgravplats, urngravplats, askgravplats och minneslund. Till kyrkogårdarna hör också varsin bisättningslokal.

För frågor om gravskötsel, avtal och gravrätter:

Katarina Lampa
Kamrersassistent, gravfrågor
Tel: 0300-32 35 54
E-post

för frågor om och bokning av begravning

Pastorsexpeditionen
Tel: 0300-32 35 50
E-post