Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Särö pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgifter; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.