Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Särö pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgifter; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.