Engagera dig!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I kyrkan kan det handla om att hjälpa till med kyrkkaffet eller läxläsning, vara med när vi besöker äldreboenden eller engagera dig i våra internationella samarbetsprojekt.

Kyrkvärd
Kyrkvärden är en ideell medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. Att vara kyrkvärd är ett speciellt uppdrag, eftersom kyrkvärden är delaktig i kyrkans kärnverksamhet - gudstjänsten.

Bukärrsgården
Vill du hjälpa till när vi besöker äldreboendet Bukärrsgården? Varje onsdag har vi aktiviteter för de boende, det kan vara andakt, gudstjänst, högläsning eller bara en pratstund.

 

 

Pastoratets hjälparbeten

Runt om i Sverige och i världen arbetar Svenska kyrkan med att hjälpa människor att få ett bättre liv. Särö pastorat har följande samarbetsprojekt som vi återkommande samlar in gåvor och kollekter till.