Engagera dig!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I kyrkan kan det handla om att hjälpa till med kyrkkaffet eller läxläsning, vara med när vi besöker äldreboenden eller engagera dig i våra internationella samarbetsprojekt.

Kyrkvärd
Kyrkvärden är en ideell medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. Att vara kyrkvärd är ett speciellt uppdrag, eftersom kyrkvärden är delaktig i kyrkans kärnverksamhet - gudstjänsten.

Äldreboende
Vill du hjälpa till när vi besöker äldreboendena i pastoratet? Varje vecka har vi aktiviteter för de boende, det kan vara andakt, gudstjänst, högläsning eller bara en pratstund.

 

 

Vill du engagera dig i Kullavikskyrkan?

Vi behöver hjälp av dig som har några timmar över och som kan tänka dig att engagera dig hos oss i Kullavikskyrkan. Just nu behöver vi hjälp till Café Bryggan. Är du en fena på stickning? Vi behöver hjälp att sticka bl.a. dynor till utemöblerna och dopänglar. Garn och stickor finns. Titta in i Kullavikskyrkans café så berättar vi mer! För mer information kontakta Sari på tel: 031-788 73 33 eller sari.abrinder@svenskakyrkan.se

Vill du engagera dig i Släps kyrka?

Har du lite tid över som du vill fylla med något meningsfullt? Just nu behöver vi i Släps församling hjälp med detta: - läsa en text i gudstjänsten. - vara med i diakonigruppen. - hälsa på nyinflyttade. - vara samtalspartner vid boulebana. - sticka en ängel till nydöpta barn. - hjälpa till vid lunchträffar. Välkommen att höra av dig till vår diakon Eva Montelius så berättar hon mer. Tel: 031-788 73 04 evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Flödare i Vallda

För dig som behöver hjälp, men också för dig som vill göra en insats för en medmänniska.

Pastoratets hjälparbeten

Runt om i Sverige och i världen arbetar Svenska kyrkan med att hjälpa människor att få ett bättre liv. Särö pastorat har följande samarbetsprojekt som vi återkommande samlar in gåvor och kollekter till.

Pambazuko Children Home i Tanzania

Kullavikskyrkan har sedan ett par år stöttat ett barnhem i Tanzania, Pambazuko Children Home. Barnhemmet startades av Kerstin och Berndt Santesson från Särö och är idag ett välskött projekt med styrelse i Sverige.