Matgubbarna

Matlagningsgrupp för herrar.

Gruppen startade för länge sedan och riktade sig då till män som blivit ensamma och som behövde hjälp att komma igång med matlagning. Idag är alla män som vill laga mat välkomna.

Det är ett härligt gäng, 10-15 personer som träffas i Församlingshemmet i Vallda. De är indelade i grupper som turas om att planera och laga maten och sedan äter alla tillsammans.

Du behöver inte ha några förkunskaper, ni hjälps åt i en fin gemenskap.
Kostnad: Självkostnadspris

Är du intresserad hör av dig till
Lise-Lott Claesson, diakon
Tel: 0300-32 35 63
E-post