Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Önskemål om begravning

Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning och om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Häftet finns att hämta på pastorsexpeditionen eller ring oss så skickar vi ett. Du kan också ladda ner häftet som pdf-fil här >>

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon. Att fylla i uppgifterna i häftet "Till den som ordnar med min begravning - Mina önskemål" är ett sätt att göra sina önskemål kända.