Önskemål om begravning

Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning och om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Häftet finns att hämta på pastorsexpeditionen eller ring oss så skickar vi ett. Du kan också ladda ner häftet som pdf-fil här >>

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon. Att fylla i uppgifterna i häftet "Till den som ordnar med min begravning - Mina önskemål" är ett sätt att göra sina önskemål kända.