Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinnofrukost

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Varje termin har vi tre kvinnofrukostar med olika teman. Vi har olika liv och olika erafarenheter, men vi känner igen oss i varandra. När vi delar våra olika erfarenheter, utan att lägga till rätta, så växer vi och blir trygga.

Våren 2020: 
Söndag 9 februari kl. 8.30 i Släps församlingshem.

Välkommen hälsar 
MiLo Lorén och Zandra Johansson