Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinnofrukost

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Varje termin har vi tre kvinnofrukostar med olika teman. Vi har olika liv och olika erafarenheter, men vi känner igen oss i varandra. När vi delar våra olika erfarenheter, utan att lägga till rätta, så växer vi och blir trygga.

nästa träff:

"En hopplös framtid eller en framtid full av hopp?" På nästa träff läser vi Hans Rosling och funderar kring hur vi påverkas av negativa nyheter. Vad kan man göra själv?

När: 10 mars kl 8.30
Var: Släps församlingshem
Hur: Vi bjuder på frukost

Välkommen hälsar 
MiLo Lorén, Lena Linder och Zandra Johansson

Vid frågor kontakta:
Lena Linder
E-post