Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinnofrukost

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Varje termin har vi tre kvinnofrukostar med olika teman. Vi har olika liv och olika erafarenheter, men vi känner igen oss i varandra. När vi delar våra olika erfarenheter, utan att lägga till rätta, så växer vi och blir trygga.

HÖStens datum:
Söndag 21 oktober kl. 9-11

Nästa träff pratar vi om kvinnors åldrande. Frågor vi kan ta upp är olika normer kring åldrande, är det skillnader i normerna beroende var vi bor och varför ser vi mer kritiskt på kvinnors åldrande än mäns?

När: 21 oktober kl 9-11
Var: Släps församlingshem
Hur: Vi bjuder på frukost

Välkommen hälsar 
Lena Linder och Zandra Johansson

Vid frågor kontakta:
Lena Linder
E-post