Kvinnofrukost

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Varje termin har vi tre kvinnofrukostar med olika teman. Vi har olika liv och olika erafarenheter, men vi känner igen oss i varandra. När vi delar våra olika erfarenheter, utan att lägga till rätta, så växer vi och blir trygga.

Hösten 2022: 

Lördag 24 september kl. 9.00 i Släps församlingshem.
Gäst är: Britt-Mo Bernhardsson som kommer och berättar om Astri och Evert Taube, ett konstnärspar. Föranmälan senast 22/9 till Eva på tel: 031-788 73 04, evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Vi har också en frukostföreläsning lördag den 29 oktober kl. 9.00 som är öppen för alla. 
Gäst: Bo Eek - ”30 dagar har september - ett allvarligt kåseri om pandemin.” Efter ett halvår i karantän skrev jag ner mina erfarenheter av det annorlunda livet.
Många kommer att känna igen sig med liknande tankar i både de små och de stora frågorna. Föranmälan till Eva på tel: 031-788 73 04, evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Välkommen hälsar 
Eva Montelius, diakon