Kvinnofrukost

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Några gånger varje termin.

Frukost, gemenskap, idéer och goda samtal. Varje termin har vi tre kvinnofrukostar med olika teman. Vi har olika liv och olika erafarenheter, men vi känner igen oss i varandra. När vi delar våra olika erfarenheter, utan att lägga till rätta, så växer vi och blir trygga.

Lördag 2 mars 2024 kl. 9.30-12.00
Antarktis-den sjunde kontinenten
Kvinnofrukost med Marianne Dahlberg som visar bilder och berättar om sin resa till Antarktis. En god frukostbuffè serveras!

Föranmälan till Eva på tel: 031-788 73 04, evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Välkommen hälsar 
Eva Montelius, diakon