Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen och har som uppgift att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten.

Begravningsombud i Kungsbacka kommun är:

Sten Kristofersson
Skrivarevägen 15
432 74 Träslövsläge