Livets stora händelser

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Dop

Dopet är en kärleksgåva från Gud och ett välkomnande in i Svenska kyrkan och församlingen.

Vigsel

I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Du vet väl om att du kan ha dopet, vigseln eller begravningen i en annan kyrka än den församlingskyrka som du tillhör? Det går också bra att, i mån av plats, boka kyrkans samlingslokaler för bland annat dopfika, bröllopsmottagning och minnesstund.

En brudgum trär vigselringen på brudens finger.

Välkommen att boka dop och vigsel i Särö pastorat

Här hittar du kontaktuppgifter och kan skicka en förfrågan.

Kontaktuppgifter

Särö pastorat
Pastorsexpeditionen
Tel: 0300-32 35 50
e-post