Om oss

Vi vill att var och en skall finna sin väg till Jesus och få möjlighet att dela den upptäckten med andra. Hos oss finns goda förutsättningar att detta blir en konkret verklighet. Med respekt för varje människas väg vill vi erbjuda öppna mötesplatser, gemenskap, glädje, kraft och fördjupning.

Vi vill tro med våra händer och konkret finnas för varandra. Musik och mötet mellan människor är två välanvända verktyg, tillsammans med mycket annat som du kan se här i vårt utbud. Svenska kyrkans liv utgår här från våra tre kyrkor i Vallda, Släp och Kullavik. Välkommen!

Församlingslivet består av livets stora skeden som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Här finns också en gemenskap i vardagen med mötesplatser dit alla är välkomna. I våra kyrkor och församlingshem firar vi gudstjänst, sjunger i kör, har babycafé, öppen förskola, heltidsförskola och ungdomsverksamhet. Här anordnar vi konserter, soppluncher, stödgrupper och pilgrimsvandringar. Till kyrkorummet är du välkommen för en stunds lugn och ro.

I centrum finns en flertusenårig tro, på Gud, på människans lika och unika värde, på människan som ansvarig medskapare och på att människan aldrig är ensam. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande.

Särö pastorat består av Vallda, Släp och Kullavik församlingar och är beläget i Kungsbacka kommun i norra Halland med närhet till hav, natur och storstad. Här finns tre kyrkor; Vallda kyrka, Släps kyrka och Kullavikskyrkan. Här finns också Särö kyrka som drivs av Särö kyrkostiftelse.