Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trivselgruppen i Vallda

Trivselgruppen (fd Arbetskretsen) träffas i församlingshemmet i Vallda en gång i månaden och arbetar för välgörande ändamål, umgås och fikar.

HÖSTEN 2018
Vi träffas följande tisdagar kl. 13 i Vallda församlingshem
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Ulla Jacobsson
Diakon
Tel: 0300-32 35 63
E-post