Flödare i Vallda

För dig som behöver hjälp, men också för dig som vill göra en insats för en medmänniska.

I Vallda församling har vi en grupp som kallas Flödare. Deras uppgift är att ideellt och utan kostnad hjälpa människor i Vallda som av olika anledningar behöver det. Hittills har Flödarna hjälpt till med att t ex: åka och handla, laga mat, gå ut med hunden, klippa gräs, åka till Klovsten med skräp mm för sjuka eller fysiskt skadade människor. De kan även åka ut till ensamma människor för en stunds samtal. De människor som hittills fått hjälp i Vallda har själva haft mycket små möjligheter att ekonomiskt eller via närstående få hjälp.

Om du känner till någon människa i din närhet som behöver en FLÖDAR-insats eller om du brinner för att hjälpa dina medmänniskor och vill vara med i vårt team, hör av dig till oss!
 
Lennart Janson ideell medarbetare
0707-50 80 82, lennartje-post@gmail.com

Lise-Lott Claesson diakon
0300-32 35 63, lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se

Robin Zieseniss präst
0300-32 35 62, robin.zieseniss@svenskakyrkan.se