Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom svårigheter i livet.

Bröllop är fest! Ett minne för livet. När vi gifter oss i kyrkan och tar emot välsignelsen säger vi ja till att sätta in kärleken i Guds sammanhang, vi lägger den i Guds händer. I vigselakten ber vi att kärleken alltid ska finnas mellan oss. Det gör vi genom läsning av bibelord, brudparets löften, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Vigselgudstjänstens ordning finns i psalmboken. 

Kyrka, präst och musiker 

Ni kan själva välja vilken av våra tre kyrkor som ni vill gifta er i. Präst, musiker och vaktmästare ingår om någon av er är medlem i våra församlingar. Vill ni ha en präst från en annan församling går det bra, men då får ni själva ta den kontakten.

Kyrkotillhörighet

För att kunna gifta sig i svenska kyrkan måste minst en av er vara kyrkotillhörig.

Hindersprövning 

Innan vigseln måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Då klarläggs att ni inte är släkt och att ingen av er redan är gift. Om inga hinder för vigseln finns får ni ett hindersprövningsintyg som lämnas till prästen. I samband med hindersprövningen anmäls också vilket efternamn ni ska ha som gifta. Blanketter kan beställas på www.skatteverket.se.

Vigselsamtal 

Innan det är dags för vigseln har ni ett vigselsamtal med den präst som skall viga er. Då får ni tillfälle att ställa frågor och gå igenom vigselgudstjänsten. 

Vittnen

En vigsel behöver två vittnen. (Det kan vara vaktmästaren och musikern.)