Svenska kyrkan i Falun

I Svenska kyrkan Falun pågår mängder med möten. Det sker i barngrupperna, i kyrkokören, vid en begravning, på en konsert eller i en gudstjänst. Att mötas är att följas åt en bit på livsvägen.

Livsstegen - 12 steg till inre hälsa

Livsstegen är ett program som består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det gör att det kan vara svårt att utvecklas som människa. I januari 2022 startar en ny grupp. Välkommen med din intresseanmälan senast 31 december.

NPF i familjen - digitala träffar för anhöriga

För dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Det kan vara ett barn, en förälder eller någon annan du känner. Du är inte ensam! Vi samtalar med varandra via Zoom en gång i månaden.

Miljödiplomering av Falu pastorat

Den 22 oktober 2021 blev Svenska kyrkan Falun, Falu pastorat, godkänt i miljödiplomeringens steg 1. Söndagen den 16 januari kommer vi att ta emot diplomet i högmässan i Stora Kopparbergs kyrka. Här kan du läsa mer om pastoratets vision, policy, övergripande mål samt delmål för miljöarbetet. I dokumentet beskrivs också hur alla medarbetare kontinuerligt jobbar vidare med dessa.

Barn, ung, vuxen

Mötesplatser för alla åldrar i Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparbergs och Vika-Hosjö församlingar. Alla är varmt välkomna!

Dop, konfirmation, vigsel

Vid livets milstolpar och centrala händelser vill Svenska kyrkan gå med och vara det naturliga sammanhanget, där glädje uttrycks och tolkas i en flertusenårig kristen tradition.

Begravning

Här hittar du information och svar på några av alla de frågor man kan få inför en begravning. Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsuppgifterna för alla medborgare, även dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Du är alltid välkommen att ta kontakt med Svenska kyrkan Falun.

Medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Diakoni - socialt arbete

Vem är min nästa? Ordet diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser. Det diakonala arbetet kan beskrivas som kristen tro omsatt i konkret handling. Svenska kyrkans medarbetare möter människor i behov av stöd genom flera olika verksamheter.

Musik och kör

Musik har en central plats i Svenska kyrkan och dess gudstjänstliv. Här finns körer för alla åldrar och inriktningar. Svenska kyrkan är också en av landets största konsertarrangörer med ett rikt utbud av konserter.

Lediga tjänster

Här hittar du annonser för lediga tjänster i Svenska kyrkan Falun.