Meny

Vika kyrkas historia

Den nuvarande kyrkan stod färdig omkring 1470 och är uppförd av gråsten och tegel. Vika kyrka är framför allt känd för sina kalkmålningar och medeltida träskulpturer.

Den nuvarande kyrkan stod färdig omkring 1470 och är uppförd av gråsten och tegel. Den tillhör den så kallade Torsång–Nysätragruppen, som kännetecknas av rektangulär byggnad med tegeltorneringar, kapell på norra sidan och övervåning till sakristian öppen mot koret. Läktaren som bildas på detta sätt kallas gapskulle och är mycket välbevarad i denna kyrka. Vika kyrka är framför allt känd för sina kalkmålningar och medeltida träskulpturer.

Vapenhuset

S:t Göransgruppen är ett inhemskt arbete från 1470-talet och har tidigare hört till kyrkans korskrank. Till vänster om portalen, som leder in i långhuset, står en träskulptur från 1400-talets mitt föreställande en helig jungfru.

Kyrksalen

Kalkmålningarna är från 1550-talet och deras mästare är okänd. Målningarna över och under orgelläktaren återger scener ur Jesu lidandes historia. Kalkmålningarna på kyrkans norra vägg (den vänstra sidan då du står vänd mot altaret) återger Jesse rot, därefter Jesu dop och över valvet in till kapellet på norra sidan, den så kallade kuren, ser du yttersta domen.

Skulpturer

Träskulpturen till vänster innanför dörren är S:t Erasmus, vilket är ett svenskt arbete från 1400-talets slut. Den andra skulpturen under orgelläktaren är gjord i Lübeck på 1490-talet och föreställer S:t Martin.

Skulpturen på vänstra sidan i valvet in till kuren är en påve, förmodligen S:t Clemens och på höger sida Maria Magdalena. Båda från Lübeck under 1490-talet. I kuren till vänster S:t Sebastian och till höger Kristus som smärtoman.
Den lilla träskulpturen i nischen till vänster om dopfunten är en så kallad Anna själv tredje, det vill säga Anna har på sin arm jungfru Maria, som i sin tur har Jesusbarnet på armen. Skulpturen är gjord i Lübeck i början av 1400-talet.
I den andra nischen står en 1200-talsskulptur från södra Tyskland, Maria med barnet.

Dopfunten

Dopfunten som är gjord runt 1470 är av uppländsk sandsten och de tre höga ljusstavarna är medeltida.

Målningar och krucifix

Målningarna, som pryder korets väggar, är för svenska förhållanden helt unika. Motivet på norra väggen har symbolen för Matteus evangelium, en ängel. Siffrorna hänvisar till kapitlen.

Triumfkrucifixet ovanför gapskullen (körläktaren) är ett inhemskt arbete från 1400-talets början.

Till vänster om korfönstret, dold under epitafiet över bergsmannen Anders Andersson, finns Lukassymbolen oxen, som Karlfeldt besjunger i sin dikt ”Oxen i Sjöga”. På andra sidan om fönstret, under lagmannen Johan Björlings epitafium,
ser du symbolen för Markus, ett lejon.

Altarskåpet är ett svenskt arbete från 1480-talet. Korfönstrets mittparti utgörs av medeltida glasmålningar. Kormålningarna på den södra väggen har som motiv örnen, symbolen för Johannes evangelium.

Över 1600-talspredikstolen hänger ett triumfkrucifix daterat till omkring 1150.

Kalkmålningarna mellan predikstolen och portalen föreställer Jesu himmelsfärd, bröllopet i Kaana, Jesus i templet vid 12-års ålder, pingstundret och Pilatus tvår sina händer.