Internationellt arbete - Act Svenska kyrkan

Är du intresserad av att delta i de internationella gruppernas arbete i Falun? Act Svenska kyrkan är en del i den globala gemenskapen av kyrkor och organisationer som vill arbeta för en hållbar, rättvis och mänskligare värld.  

Inom Falu pastorat och dess fem församlingar finns internationella grupper som deltar i hjälparbete vid katastrofer och i långsiktigt utvecklingsarbete med s k ”hjälp till självhjälp”.  Hjälp till självhjälp kan t ex vara projekt inom hälsovård, mikrolån och självhjälpsgrupper.

Vill du delta i internationella gruppernas arbete?

Kontaktpersoner i församlingarna:

Erik Åsberg, tel. 072-533 13 02
Aspeboda församling

Britt Thureson, tel. 070-567 91 82
Falu Kristine församling

Eva Kyrk, tel. 070-771 11 58 e-post
Grycksbo församling

Ola Bergeå, tel. 070-499 44 24
Stora Kopparbergs församling