Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Är du intresserad av att delta i de internationella gruppernas arbete? Välkommen att vara med i den världsvida kyrkan!

Svenska kyrkan är en del i den globala gemenskapen av kyrkor och organisationer som genom sitt internationella engagemang vill arbeta för en hållbar, rättvis och mänskligare värld.  

Inom Falu pastorat och dess fem församlingar finns internationella grupper som gärna ser att du kommer med och deltar i vårt hjälparbete vid katastrofer och långsiktigt utvecklingsarbete s k ”hjälp till självhjälp”.  Hjälp till självhjälp kan t ex vara projekt inom hälsovård, mikrolån och självhjälpsgrupper.

Vill du delta i internationella gruppernas arbete?

Kontaktpersoner i församlingarna:

Erik Åsberg, tel. 023-313 02
Aspeboda församling

Britt Thureson, tel. 070-567 91 82
Falu Kristine församling

Monica Hemberg Caesar, tel. 076-174 00 23
Grycksbo församling

Ola Bergeå, tel. 070-499 44 24
Stora Kopparbergs församling

Margareta Nybelius, tel. 023-338 90
Vika-Hosjö församling

Mer information om Act Svenska kyrkan och hur det internationella arbetet bedrivs hittar du nedan.