Internationellt arbete - Act Svenska kyrkan

Är du intresserad av att delta i de internationella gruppernas arbete i Falun? Act Svenska kyrkan är en del i den globala gemenskapen av kyrkor och organisationer som vill arbeta för en hållbar, rättvis och mänskligare värld.  

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder människors liv

Din gåva räddar liv och lindrar nöd

Ge en gåva

Inom Falu pastorat och dess fem församlingar finns internationella grupper som deltar i hjälparbete vid katastrofer och i långsiktigt utvecklingsarbete med s k ”hjälp till självhjälp”.  Hjälp till självhjälp kan t ex vara projekt inom hälsovård, mikrolån och självhjälpsgrupper.

Vill du delta i internationella gruppernas arbete?

Kontaktpersoner i församlingarna:

Erik Åsberg, tel. 072-533 13 02
Aspeboda församling

Britt Thureson, tel. 070-567 91 82
Falu Kristine församling

Eva Kyrk, tel. 070-771 11 58 e-post
Grycksbo församling

Ola Bergeå, tel. 070-499 44 24
Stora Kopparbergs församling

 

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Fairtrade i kyrkan

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar är diplomerade Kyrka för Fairtrade, säljer varor och engagerar sig för etisk konsumtion.