Öppen förskola

Öppna förskolan är en verksamhet för små barn och deras föräldrar/vårdnadshavare. Vi leker, umgås och fikar tillsammans. Ofta ingår en kort sångstund och/eller en andakt. Verksamheten är öppen och ingen föranmälan behövs.

Information om höstens grupper kommer under sommaren.

 

adresser till församlingshem och -gårdar

Mariagården: Seminariegatan 1 (nedanför Stora Kopparbergs kyrka)

Stefansgården: Vandrarvägen 2, Hälsinggården

Kyrkskolan i Hosjö ligger vid församlingshemmet, Kyrkvägen 7.

Övriga församlingshem ligger vid respektive kyrka.

Kontaktuppgifter till barnledare

Mariagården 
Seminariegatan 1 i Falun
Marie Andersson tel. 023-70 20 51


Stefansgården
Vandrarvägen 2 i Falun
Kerstin Olars tel. 023-70 20 47


Hosjö kyrkskola
(bredvid Hosjö församlingshem)
Maria Strömberg-Hansson tel. 023-70 20 50


Vika församlingshem
Carina Holmbäck tel. 023-70 20 86


Grycksbo församlingshem
Cathrin Björklund tel. 023-70 20 44


Aspeboda församlingshem
Marie Andersson tel. 023-70 20 51


Skicka gärna mejl på förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se